Alkoholkamp

Ungern slåss för laglig bränning

Efter långa juridiska processer förklarar EU nu att Ungerns tillåtna privattillverkning av starksprit strider mot EU:s lagar. Men regeringen i Budapest protesterar, och betraktar det som ett slag mot ungersk kultur.

Det var sommaren 2010 som den nya nationalkonservativa regeringen i Ungern som en av sina första åtgärder drev igenom en lag som gjorde det tillåtet för privatpersoner att själva tillverka den traditionella starkspriten pálinka. Lagen kom inbakad i ett 29-punktsprogram som regeringen skapat för att få ett nytt ekonomiskt system i landet, med betydande skattesänkningar och förändringar.

Då blev det tillåtet att hålla sig med destilleringsutrustning upp till 100  liter, utan tillstånd och utan särskild utbildning. Man behöver inte äga några odlin­gar med frukt till sprittillverkningen, får fritt destillera i sitt eget hem, och dessutom är de första 50 litrarna skattebefriade.

Förändringarna var till för att uppmuntra tillverkning av pálinka som ett viktigt kulturinslag hos den ungerska landsbygdsbefolkningen.

–  I 90 år har de kämpat mot myndigheterna för att få tillbaka denna frihet, sa premiärminister Viktor Orbán då.

Tidigare hade tillverkningen av pálinka varit hårt reglerad och beskattad, och tillåtits endast hos licenserade privatpersoner och destilleringsföretag. Men nu var striden över.

Lagen fick genast kritik från EU-kommissionen, som krävde att Ungern skulle upprätthålla de regleringar landet gått med på som EU-medlem. EU-länder få rätten att sänka beskattningen på icke­-kommersiell, privat spritproduktion till endast 50 procent, men någon hel skattebefrielse kan det inte bli tal om. När EU-kommissionens protester inte ledde någonstans skickades frågan vidare till EU-domstolen, som slutligen nu i april meddelade att Ungern brutit mot EU:s lagar.

Reaktionerna i Budapest har varit häftiga, där destilleringen av pálinka ses som en oskiljbar del av ungerska traditioner och kultur. Regeringen har uppmanat folk att fritt fortsätta med praktiken, och ska påbörja dialoger med EU-kommissionen för att skydda vad man anser är landets intressen.

– Det är en exempellös provokation från Brysselbyråkraterna mot Ungern och ungrarna, sa landets landsbygdsminister.

Samtidigt ligger Ungerns alkoholkonsumtion på åttonde högsta plats i hela världen, enligt en rapport från WHO i maj 2014. Alkohol ligger bakom en stor del av de många fallen av skrumplever, och nära tio procent av befolkningen uppskattas lida av alkoholism.

Efter domstolsbeslutet måste Ungern nu anpassa sin alkoholbeskattning enligt EU:s lagar, eller riskera böter från EU-kommissionen.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer