Ungdomar

Ungas missbruk svårt att bryta

De tonåringar som får behandling för sitt missbruk slutar ändå inte. "Insatserna behöver komma mycket tidigare", säger en av personerna bakom en ny studie.

– Av dem som hade ett etablerat missbruk vid ingången i studien, hade majoriteten kvar missbruket vid femårsuppföljningen också. Trots ganska stora och omfattande behandlingsinsatser, säger Kent Nilsson, professor vid Centrum för klinisk forskning i Västerås, till Ekot.

Kent Nilsson och doktoranden Sara Lövenhag har följt närmare 180 tonåringar som fått en bedömning och någon typ av vård på Maria Ungdom. Fem år senare ägnade sig 147 fortfarande åt missbruk.

− De som väl får hjälp vid ett beroendecentrum är ofta de med svårast missbruk och svårast social situation, med till exempel missbrukande föräldrar. Studien visar tydligt att insatserna behöver komma mycket tidigare, säger Sara Lövenha till Ekot.

Enligt Kent Nilsson var dock väldigt få aktuella inom barn- och ungdomspsykiatrin eller socialtjänsten och kan därför vara svåra att hitta.

Mer från Accent