Missbruk

Tidigt missbruk följer med upp i medelåldern

Unga som missbrukar alkohol och andra droger löper en ökad risk att fortsätta missbruka ända upp i medelåldern. De riskerar också att drabbas av psykisk ohälsa, olyckor, ekonomiska problem, självmordsbenägenhet och fysiska sjukdomar. Det visar en ny forskningsstudie från Karolinska Institutet.

Resultaten bygger på en studie av två stora grupper ungdomar med missbruk som följts under flera decennier. Den generella bilden av missbrukande unga är att det är männen som drabbas hårdast av fortsatt missbruk och kriminalitet.

Men forskningen visar att det är små skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnor med tidiga missbruks- och kriminalitetsproblem löper lika stor risk som män att utveckla psykosociala problem senare i livet.

En slutledning av forskningsstudien kan vara att bredden av problem i vuxen ålder pekar på att det inte bara är missbruket som bör behandlas. Man bör också fokusera på andra områden där unga har det svårt.

Maria Zaitzewsky Rundgren

Mer från Accent