Missbruk

Studie: Flytta bort alkoholvården från socialtjänsten 

Nästan nio av tio svenskar anser att alkoholvården bör flyttas från socialtjänsten till hälso- och sjukvården. En av huvudorsakerna är att det anses stigmatiserande att söka sig till socialtjänsten. Det visar en ny studie på Karolinska Institutet.

Merparten av alla alkoholproblem uppstår bland människor med en ganska välordnad tillvaro, och de flesta av dessa är inte beredda att söka sig till socialtjänsten för hjälp med sina problem. Det skriver Sven Andréasson, docent och överläkare på Institutionen för folhälsovetenskap på Karolinska institutet och expert i alkohol- och narkotikafrågor på Folkhälsoinstitutet, i dag på DN Debatt.

Enligt ett forskningsprojekt på Karolinska institutet som Sven Andréasson leder uppger 88 procent av 3 000 tillfrågade svenskar att hälso- och sjukvården istället bör ta hand om alkoholvården.

Fokusgruppssamtal med ett hundratal personer med uttalade alkoholproblem visar dessutom att många är helt ointresserade av att söka vård, trots att de anser sig dricka för mycket.

”En viktig anledning var att man tog avstånd från de begrepp som används såväl inom vården som i den allmänna debatten. Framför allt accepterar man inte att bli etiketterade som ”missbrukare”. Detta är ett begrepp som rymmer starka negativa värderingar, förknippas med social marginalisering och markerar avståndstagande. Det bidrar i hög grad till att alkoholproblem förblir dolda så länge som möjligt”, skriver Sven Andréasson.

De flesta av deltagarna i fokusgrupperna är medvetna om var de kan få hjälp för sina alkoholproblem, men de vill inte uppsöka dessa vårdinstanser eftersom de inte uppfattar sig som en del av målgruppen där.

Ungefär en miljon svenskar dricker mer än vad som är bra för deras hälsa och ungefär 300 000 av dem har utvecklat alkoholberoende – men bara 50 000 av dessa nås i dag av behandling, enligt Sven Andréasson.

Jenny Stadigs

Mer från Accent