Missbruk

Stort missnöje bland SiS-personal

DRUGNEWS. Många anställda på Statens institutionsstyrelse är missnöjda med sin arbetsmiljö och högsta ledning. Över hälften tycker inte att placerade unga och missbrukare får tillräckligt bra vård och lika många överväger sluta inom närmaste året. Det visar en stor enkät bland nära 2 000 SiS-anställda.

Efter flera omorganisationer och avslöjanden om missförhållanden på SiS-boenden – bland annat kränkande behandling av ungdomar – så är många trötta.

– Man har haft väldigt mycket att göra och har inte riktigt hunnit med. Det betyder också att kvaliteten kan ha blivit lite sämre, säger Per Hellstrand, ordförande för fackförbundet ST:s avdelning inom SiS, till SR Ekot.

Bara var tredje anställd uppger sig har förtroende för den högsta ledningen.

Generaldirektör Ewa Persson Göransson svarar att hon tar signalerna på allvar och medger att arbetsmiljöproblem kan bli ett hot mot bra vård. Beläggningen på SiS-boenden har varit hög och ofta pressat personalen.

– Vi har inte varit tillräckligt duktiga på att kommunicera med våra medarbetare och tillräckligt duktiga på dialog och delaktighet, säger hon till Ekot.

Men hon anser inte att det är henne personligen som personalen har lågt förtroende för, utan att alla i ledningen måste ta åt sig av kritiken.

Avslöjanden i media har pekat på missförhållande som isolering av unga, att placerade inte fått sjukvård i tid och brister i dokumentation. SiS uppger ändå att Socialstyrelsens granskning nyligen visar att ungdomshemmen i huvudsak följt lagar och regler.

• Statens institutionsstyrelse är en myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling för ungdomar med beteendestörningar och allvarliga sociala problem, samt för äldre personer med livshotande missbruksproblem. Cirka 1 000 unga kommer varje år till SiS 25 särskilda ungdomshem och lika många över 18 år till elva LVH-hem (lagen om vård av missbrukare i vissa fall).”

Drugnews/SL

Mer från Accent