Enkät

Största globala drogvaneundersökningen genomförd

Under fyra veckor i höstas kunde vem som ville fylla i en enkät om sina drogvanor på nätet. Det gjorde 79 000 personer från 40 länder. Resultaten presenteras dock inte förrän i april.

Sammanlagt 79 013 personer från 40 länder har svarat på en webbenkät om sina drogvanor i undersökningen ”2013 Global Drug Survey”.

Enligt grundaren Adam R Winstock gör det undersökningen till världens största. Det är dock en sanning med modifikation då drygt 100 000 skolelever ingått i ESPAD, den europeiska drogvaneundersökningen, som å andra sidan ”bara” genomfördes i 36 länder som alla ligger i samma världsdel.

Global Drug Survey genomfördes under fyra veckor, från mitten av november till mitten av december, i samarbete med stora medieföretag i Storbritannien, där bland andra The Guardian ingår, och i Australien.

Tidningarna har uppmanat sina läsare att fylla i enkäten och att sprida den vidare.

Deltagarna i undersökningen har tillsammans spenderat tre miljoner minuter, vilket är detsamma som 2 000 dagar eller sex år på att fylla i enkäten.

Resultatet av 2013 års enkät kommer att presenteras i april 2014.

Av 2012 års enkät framgick att 20 procent av dem som får mer än 20 poäng på AUDIT anser att de dricker som genomsnittet eller under genomsnittet. Dessutom visade undersökningen att 85 procent är intresserade av att jämföra sin  alkohol- och drogkonsumtion med andras.

Förra årets undersökning fokuserade på sex, bilkörning, besök i vården, våld, njutning, politik, förskrämning, attityder och nyheter kopplade till droger.

Resultatet kommer att presenteras i april 2014.

Årets undersökning kommer att genomföras i november i samarbete med mediapartners i 13 länder.

Mer från Accent