Sprutbyte

Sprutbytet öppnat i Stockholm

I tisdags öppnade den omstridda sprutbytes-verksamheten för narkomaner i en paviljong vid S:t Görans sjukhus i Stockholm. Men det var ingen rusning dit på preimärdagen.

Bara tre personer hade kommit dit på föremiddagen för att hämta sprutor innan Drugnews utsände letat sig fram till paviljongen nära beroendemottagningen på Kungsholmen. Totalt sökte sig bara tio personer dit under hela dagen. Framöver räknar mottagningen dock att ta emot ett hundratal besökare per vardag.

Efter många turer under flera år har nu injektionsnarkomaner i Stockholms län en klinik dit de kan gå dit för att byta sina gamla sprutor mot nya för att undvika smittspridning av exempelvis hiv och hepatit, kontrollera hälsan och kunna få råd och motivation att sluta missbruka.

Bemötandet viktigt

Men annan viktig bit i kontakten med vården är att missbrukare tryggt kan gå dit utan att behöva känna sig stigmatiserade. Personalen är handplockad för sin kompetens, erfarenhet av arbete med beroende och drogmissbrukare.

Fördomar eller stigmatiseringar är annars något en missbrukare ofta råkar ut för och därför kanske drar sig för att uppsöka vård. Även Drugnews reporter kände av denna sida av vården när jag vid sjukhusets huvudentré frågade om vägen till sprututbytet. En känsla av förakt och misstänksamhet mötte mig. Väl inne på mottagningen försvann den då jag fick en omedelbart god kontakt, trots att jag inte var där för att byta sprutor. Utan för att ställa frågor.

Mer än bara sprutbyte

Mottagningen i Stockholm – ett försök på fyra år som sedan ska utvärderas – handlar om så mycket mer än att bara sprutbyte.

– Ja, det är inte som en ”korvkiosk”, dit man bara kan gå och få sina använda sprutor utbytta mot rena verktyg. Det är faktiskt mycket mer än så, säger Martin Kåberg, infektionsläkare och medicinskt ansvarig på sprutbyteskliniken, till Drugnews.

Stoppa epidemier

Den nyöppnade kliniken vilar på de tre ovan nämnda målen. Alla klienter som kommer måste registreras, de måste ha fyllt 20 år, kunna styrka sitt missbruk och måste genomgå provtagning för att upptäcka eventuell smitta och sjukdomar.

– Vi måste ju veta, det är en förutsättning för att få vara med i programmet. Vi måste vara vaksamma, en anledning med programmet är ju också att vi ska försöka stoppa epidemier. Och kunna ge dem den vård de behöver. Vi har all den personal vi behöver här det är läkare, sjuksköterskor, kurator, tandläkare, gynekolog och annan sjukvårdspersonal här på kliniken, berättar Martin Kåberg.

Få kliniker i landet

Han är mycket nöjd med att mottagningen äntligen fått starta i Stockholm. Men han tycker det är synd att det går så trögt med att starta liknande kliniker i landet. Idag finns sådan landstingsdriven sprutbytesverksamhet bara i Lund, Malmö, Helsingobrg, Kalmar och nu alltså i Stockholm.

– Vi vill nå alla i gruppen som ju utsätter sig för stora risker, alla injektionsmissbrukare är välkomna hit. På sikt kommer det säkert finnas sprututbyten över hela landet, tror Martin Kåberg.

Nu välkomnar han Stockholms injektionsmissbrukare till en god vård och möjlighet till bättre hälsa, och även stöd till att bryta sitt missbruk.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer