Barn i fokus

Självhjälp ska bli första steget för utsatta barn

Trygga barnen släpper i samarbete med beteendevetaren Carina Bång ett självhjälpshäfte som riktar sig till ungdomar som drabbas av alkohol och andra droger i sin familj.

Tanken är att häftet ska hjälpa unga att se annorlunda på sin situation och genom det finna styrka och glädje.

–Vi ville skapa något som skulle erbjuda stöd till ungdomar där de är. Det kanske inte finns några insatser i kommunen som man bor i och då kan det här häftet vara ett sätt att hantera sin situation i nuet, säger Olivia Trygg, generalsekreterare för Trygga Barnen.

Läsaren får information om vad alkoholism och medberoende är, hur det kan kännas att leva med sorg, samt vika olika roller ett medberoende barn kan ta i familjen för att hantera de vuxnas drickande eller drogbruk. Att ta en roll som familjens rebell, clown, hjälte, eller att bara försöka undvika att dras in i det som pågår kan fungera som en överlevnadsstrategi enligt häftet.

– Framför allt så vill vi få unga att förstå att situationen inte är deras fel och att de inte är ensamma i att känna så här Förhoppningsvis kan det här häftet ge modet att söka vidare hjälp, säger Olivia Trygg.

Texterna om hur det kan vara att leva som medberoende barn varvas med självhjälpsövningar. Det finns också gott om plats för läsaren att göra egna anteckningar allteftersom hen lär sig att sätta ord på sina känslor.

Finns det en risk att man lägger för stor vikt på att barnet själv ska ta tag i sin situation?

– Nej, det är inte tanken. Vi ser att när man växer upp i familj med missbruk så kan man ofta inte förändra sina föräldrar utan det är den vuxnes ansvar att söka hjälp. Men man har som ungdom ändå rätt att må bra och det är därför det är viktigt att ta hand om sig själv. Häftet är ju inte enbart tänkt att användas individuellt utan även av kuratorer och genom stödgrupper.

Jag i fokus kan beställas via Trygga barnens kampanjsida och är gratis för alla upp till 25 år. Olivia Trygg och Carina Bång kommer under hösten resa runt i landet för att sprida häftet till stora och små kommuner.

– Vi var just i Göteborg och fick mycket positiv respons av kommunen. Vårt mål är såklart att nå ut till så många barn som möjligt, säger Olivia Trygg.

Mer från Accent