Missbruksvård

Så snålar kommunerna på beroendevården

Av kommunernas totala kostnader används i genomsnitt en procent till missbruks- och beroendevården. Det visar siffror som Socialstyrelsen presenterar i dag.

En procent av kommunernas budget anser Socialstyrelsen är för lite.

– De är låga siffror och kommuner kan behöva se över sina prioriteringar för att säkerställa att utsatta grupper får det stöd de behöver, säger Matilda Hansson, utredare på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen redovisar idag hur mycket kommunerna satsar på barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd, stöd till personer med funktionsnedsättning, missbruks- och beroendevård samt vård och omsorg om äldre. Satsade resurser och prioriteringar visas genom 33 olika kostnadsmått för 2012.

Resultaten visar att skillnaderna mellan kommunerna är stora.

Den kommun som lade mest resurser på missbruks- och beroendevård 2012 var Gullspång med 2,3 procent av kommunens totala kostnader. Därefter kom Göteborg med 2,1 procent och Haninge med 1,9 procent. Enköping, Eskilstuna och Linköping ligger också bra till med 1,8 procent av kostnaderna.

Sämre är det i Norsjö där man bara spenderar 0,1 procent av kommunens kostnader på missbruksvård – minst i landet. Norsjö är dock tätt följd av Lessebo och Storuman som nöjer sig med 0,2 procent och Osby, Bräcke, Skara, Högsby, Vansbro och Östhammar som alla lägger 0,3 procent på missbruksvård.

– En viss variation är naturlig och kan bero på en mängd olika faktorer, till exempel olika behov av insatser. Men de stora skillnaderna är anmärkningsvärda och kommuner bör gå vidare med att analysera varför det ser ut på ett visst sätt i den egna kommunen, säger Matilda Hansson.

Underlaget till måtten kommer från de uppgifter som kommunerna har redovisat till Socialstyrelsens verksamhetsstatistik och till Statistiska centralbyråns räkenskapssammandrag.

Mer från Accent