Fylla

Så ska fylleriet stoppas på Östersjöfärjorna

Nya striktare regler ska minska fylleri och våld på Östersjöfärjorna. Ett samarbetsprojekt mellan polisen och rederierna har inletts.

Gemensamma regler håller på att införas, såsom hårdare kontroll redan vid terminalerna för att inte släppa ombord alltför berusade passagerare och inte tillåta fester i hytterna efter klockan 23. Men även taxefree-försäljning vid utresan kommer att ses över, rapporterar TV4.

Bakgrunden är att många fler bråk och våldtäkter på färjorna rapporterats senare år, i de flesta fall är alkohol inblandat, enligt polisen. Nu vill man försöka minska alkoholkonsumtion och därmed relaterade problem.

Det är i EU-finansierat projektet Safe Baltic Cruises som polisen i Stockholms län och City ska koordinera samarbete med fem rederier, polisen i Finland, Åland, Estland, och Stockholm alkohol- och drogförebyggande avdelning STAD.

Rederierna Tallink, Silja, Birka Line, Ekerölinjen och Viking deltar i projektet. Det består av förebyggande arbete kopplat till ansvarsfull servering, polissamarbete och enas om hur alkoholtillsyn på färjorna ska skötas i framtiden i de olika länderna.

Projektet ska fortsätta till och med april 2013 och har en budget på drygt 830 000 euro.

Mer från Accent