Missbruk

Regnig sommar ger mindre sjöfylla

Det myckna regnandet i juli har bidragit till att färre båtägare gett sig ut på sjön. Därmed har antalet anmälda båtfyllerister varit litet. Men enligt Kustbevakningen beror nedgången också på ändrade attityder.

Årets regniga juli, i kombination med ett generellt förbättrat dryckesbeteende på sjön de senaste fem åren, har gjort att antalet alkoholpåverkade båtförare nu är mindre än någonsin. Hittills har sjöpolisen och kustbevakningen anmält 44 båtförare för fylla.

2010 kom en lagändring gjorde att polisen kunde göra slumpmässiga stickkontroller på båtar som färdas i minst 15 knop och som är minst 10 meter långa. Gränsen för båtonykterhet går vid 0,2 promille. För grovt båtfylleri går gränsen vid 1,0 promille – vilket gällde även innan lagändringen. Tidigare krävdes dock skälig misstanke om brott.

– Vi ser en klart nedåtgående trend avseende sjöfylleri sedan lagen ändrades 2010. Självklart väger andra faktorer in, som exempelvis vädret. Denna sommar kan vi med stor säkerhet hävda att nedgången skett även på grund av vädret. Det är färre båtar ute denna sommar jämfört med förra. Men generellt sett vill vi ändå påstå att lagen har haft effekt. Det har skett och sker en beteendeförändring där fritidsbåtstrafiken minskat kvällstid och man i större utsträckning har nyktra båtförare, säger Ulrica Carlsson, biträdande stabschef på Kustbevakningen.

Att hålla sig nykter på sjön verkar alltså vara en självklarhet för de flesta båtägare i dag, vilket man på Kustbevakningen tycker är glädjande.

Förra året anmäldes 101 båtförare för sjöfylla. 2010 var siffran 290.

Mer från Accent