MISSBRUK

Onlinekurser för vårdpersonal ska öka upptäckt av missbruk

PAHO, Pan Amerikas hälsoorganisation och en del av WHO, startar kurser på internet för vårdpersonal. Syftet är att de ska bli bättre på att upptäcka och ta hand om personer med problem relaterade till alkohol eller andra droger.

Kurserna finns tillgängliga gratis på internet och vänder sig till läkare, sjuksköterskor, socialarbetare och professionella som arbetar med unga. Avsikten är att få in effektiva metoder i primärvården. Det skriver PAHO på sin hemsida.

Kurserna lär ut hur man upptäcker symptom, hur man genomför en kort intervention och hur man remitterar till behandling. Dessutom ingår en del där man får kunskap om effekten av alkoholpolitiska åtgärder som reglering och kontroll av tillgång och efterfrågan, skadereducerande åtgärder, behandling och informationsinsatser.

− Vi behöver öka kunskapen om hur vi på ett professionellt, effektivt och icke-fördömande sätt ska möta alcohol- och narkotikaanvändare. Resurserna för att utbilda personalen är begränsade. Med gratiskurser på internet kan vi hjälpa politiker, belsutsfattare och chefer att stötta åtgärder som minskar alkoholens och andra drogers inverkan på människor, säger Maristela Monteiro, PAHO/WHO’s expert på alkohol och andra droger.

Fyra av kurserna finns på spanska och två på engelska. De återfinns på the Virtual Campus for Public Health http://www.campusvirtualsp.org/?q=en.

Mer från Accent