Missbruk

Ny behandling mot hepatit C på gång

Två nya läkemedel mot hepatit C kan snart komma till Sverige. Fler blir friska och behandlingstiden kortas med de nya läkemedlen.
– Det är en revolution för hepatit c-behandlingen, säger professor Ola Weiland.

Hepatit C är en vanlig sjukdom i Sverige. Varje år rapporteras ungefär 2 000 fall till Smittskyddsinstitutet, den största andelen är missbrukare.

Bland sprutnarkomaner räknar man med att sju av tio bär på hepatit C.

Behandlingen som finns för genotyp 1 infektioner i Sverige i dag är ineffektiv. Ungefär hälften av de som behandlas som har den genotypen av sjukdomen, vanligtvis personer som smittats via injektionsmissbruk, blir friska.

Behandlingen omfattar vanligen ett helt år, i extrema fall ännu längre, under tiden har patienten ofta många biverkningar.

– Under den tiden så lever man inte. Det är ungefär som när man får cellgifter, man får ont i lederna, blir illamående, trött och kan inte äta. Att gå på en sådan behandling i över ett år är omänskligt. Och sedan kanske viruset kommer tillbaka strax efteråt, säger Lisbeth Fransson på Riksföreningen hepatit C i Stockholm, som själv har behandlats mot en mildare form av sjukdomen.

Under det här året väntas nya effektivare läkemedel bli godkända i Sverige. De nya läkemedlen, när de kombineras med den befintliga behandlingen, botar fler personer och kortar behandlingstiden. Ola Weiland som är professor vid infektionskliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge kallar de nya läkemedlen en revolution för hepatit C-behandlingen.

– Resultaten förbättras med 25 till 30 procent och för vissa patienter halveras behandlingstiden, säger han.

Ett av läkemedlen, Victrelis, godkändes i USA av deras kontrollmyndighet för läkemedel, Food and drug administration, FDA, i mitten på maj. Kombinerat med de nuvarande behandlingarna med interferon och ribavirin botades 65 procent av patienterna i försöksstudierna med Victrelis.

I slutet på maj väntas FDA också godkänna läkemedlet Telaprevir som i studier visat sig ge ännu bättre resultat än Victrelis.

Under 2011 kommer läkemedlen troligtvis att börja användas i Sverige.

Joanna Wågström

Mer från Accent