Missbruk

Missbruksvård: Piteå kommun granskas av Socialstyrelsen

Prioritera unga människor, sträva efter korta vårdtider och ompröva alla beslut var tredje månad. Så ska Piteå kommun minska kostnaderna för missbruksvård. Nu granskas kommunen av Socialstyrelsen. Strategin kan vara ett brott mot socialtjänstlagen.

– Hela beslutet andas att man prioriterar ekonomi istället för människoliv, säger Magnus Callmyr, författare och bloggare, som tillsammans med Jimmy Blondin, socialpedagog, anmält kommunen till Socialstyrelsen.

Socialnämnden i Piteå har dragit över budgeten för vård- och behandling av vuxna med 50 procent enligt Socialnämndens ordförande Agnetha Eriksson. I juni beslutade nämnden om en rad åtgärder för att få ordning på ekonomin. Man ska bland annat:

  • Prioritera personer under 30 eller äldre som har hemmavarande barn när det gäller vård och behandling.
  • Sträva efter korta vård- och behandlingstider.
  • Ompröva alla beslut om behandling efter tre månader.
  • Intagningsstopp och omprövning av samtliga befintliga beslut vid ett stödboende som heter Strandgården.

– Det ger märkliga signaler och är inte i linje med den lagstiftning som finns på området. Exempelvis att man inte skulle ha samma rättigheter till behandling om man är över 30 år, jag undrar om det är förenligt med socialtjänstlagen? Vi vill att Socialstyrelsen ska titta på om de är möjligt att agera på det här sättet, säger Magnus Callmyr.

Socialnämndens ordförande Agnetha Eriksson tillbakavisar dock kritiken.

– Vi kommer att göra individuella bedömningar i varje enskilt fall och de som har behov av vård och behandling kommer självklart att få det, säger hon.

Problemet, enligt henne, är att kommunen har stora kostnader för boende på Strandgården.

– Skillnaden mellan tidigare år och nu är att vi har väldigt många nätter på Strandgården, det är inget behandlingshem, det är ett boende med kamratstöd. Pengarna som skulle vara avsedda för missbruksvård används mer för att lösa en boendesituation det tycker inte jag är rätt, säger hon.

Socialstyrelsen har bestämt sig för att gå vidare med ärendet och har skickat en begäran om yttrande till Piteå kommun. De vill bland annat ha svar på hur personer över 30 år ska få den vård- och behandling som de behöver och om kommunen gjort en analys över hur boendet för de som just nu bor på Strandgården ska lösas. Piteå kommun ska komma in med ett svar senast den 30 september.

Joanna Wågström

Mer från Accent