Vård

Medicinslarv på Ivo-anmält behandlingshem

Det behandlingshem i Värmland som anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg i höstas har fått en lista på förbättringsområden från inspektionen. Bland annat handlar det om rutiner vid inskrivning och ordinering av vid-behovsmedicin.

Det var i slutet av september som ett privat behandlingshem i Karlstad anmäldes till Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) av Värmlands brukarråd. Rådet menade att de boende upplevde att deras bruk trappades upp snarare än ned av vistelsen på hemmet. Flera boende har vittnat för Brukarrådet om att starka narkotiska preparat delades ut allt för lättvindigt. Verksamhetschefen på boendet skakade av sig kritiken men kommunerna Karlstad, Grums och Hagfors valde ändå under hösten att säga upp sina samarbeten med behandlingshemmet.

– Vi skickar inga klienter utan avvaktar hur Ivo går tillväga, sa Grums områdeschef Lotta Österlund Jansson till P4 Värmland i höstas.

För några veckor sedan kom Ivos utlåtande med en lista med krav på behandlingshemmet. Ivo kräver bland annat att kompetent personal ska se över patienternas behov av vård redan innan inskrivning. Ivo skriver att många patienter kommit till hemmet i ett dåligt tillstånd på kvällar och helger och att de inte fått den bedömning de behöver förrän dagen efter inskrivning.

Ivo kräver också att hemmet tydligt ska dokumentera vilka läkemedel som delas ut till patienterna. De befintliga läkemedelslistorna är bristfälliga och det är otydligt vilka läkemedel som delats ut och ifall patienterna faktiskt tagit medicinen. Även patientjournalerna ska vara bristfälliga.

Enligt inspektionen har det varit möjligt för personal att ordinera läkemedel utifrån en generell rekommendation utan att en legitimerad sjuksköterska varit inblandad. Ivo ifrågasätter också hur närvarande läkaren på hemmet har varit, framförallt när det gäller att utfärda så kallade abstinensscheman. Även här har personalen ofta agerat utifrån generella rekommendationer.

Ivo konstaterar också brister vad gäller rutiner för anmälningsskyldighet enligt lex Maria.

– Det visade sig ju att allt som jag pekade på i anmälan stämde. Den bekräftelsen tycker jag mig ha fått vid handen nu och vi kommer fortsätta undersöka andra hem som vi får uppgifter om, säger Kent Nylander från Brukarrådet vid Beroendecentrum i Värmland som låg bakom anmälan.

Behandlingshemmet skriver i ett svar till Ivo att läkare ständigt finns tillgänglig även om det är på distans. Vissa möjligheter till förbättring verkar man dock villiga att medge. Hemmet skriver bland annat att man ska bli mer restriktiv med vid-behovsmedicinering och att tjänstgörande sjuksköterska alltid ska involveras i beslut om den typ av behandling samt att man informerat personalen om vikten av att medicineringen ska dokumenteras tydligt i patienternas journal. Även kritiken om bristande rutiner gällande lex Maria-anmälningar anser man vara åtgärdat.

Varje år behandlar Ivo ett femtiotal klagomål mot HVB-hem och Statens institutionsvårds LVM-hem. Accent har sökt Karlstad och Hagfors kommun för att höra om de kommer återuppta samarbetet med behandlingshemmet men har inte nått fram till de ansvariga på kommunen. Grums kommun skriver i ett mail att de ännu inte tagit del av Ivos beslut.

Mer från Accent