Unga

Många unga missbrukare klandrar sig själva för skolproblem

Att klara skolan med ett aktivt missbruk är inte det lättaste. En studie från Linnéuniversitetet tyder på att många unga missbrukare klandrar sig själva för motgångarna.

Studien har undersökt ungdomarnas egen uppfattning om sina problem i skolan och baseras på 415 intervjuer med ungdomar som behandlas på någon av Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg eller Malmö. En dryg tredjedel av ungdomarna i studien angav olika sorters fel i sig själva, snarare än strukturella problem, som anledning till sina svårigheter. Det rapporterar forskning.se

Mats Anderberg, lektor i pedagogik och en av forskarna bakom studien tror att den inställningen riskerar att ta bort ansvaret från skolan.

− En av de bakomliggande orsakerna är troligen att det saknats tillräckligt pedagogiskt stöd i skolan, eller från andra vuxna i omgivningen. Vi tror att skolan absolut har haft en tydlig del i detta, kanske med lärare som inte stöttat tillräckligt, säger han till forskning.se

De flesta av ungdomarna uppger att de har någon form av problem i skolan men de allra flesta går ändå i skolan. Mats Anderberg ser en stor möjlighet att komma tillrätta med flera av de problem som kommer upp bland ungdomarna i studien.

– Skolan kan ha en mycket stor betydelse för lösningen, säger han.

Mer från Accent