Barn i missbruksmiljö

Kommunen placerade barn hos missbrukare

Laholms kommun placerade två barn i en familj med kända missbruksproblem, trots att familjehemmet inte godkänts. Nu får socialnämnden allvarlig kritik av Inspektionen för vård och omsorg.

De LVU-omhändertagna barnen i Laholm placerades på familjehemmet enligt ett beslut i december 2010. Trots att familjehemmet inte fått godkänt av en konsult.

Enligt socialnämndens förklaring var det släktingar till barnens föräldrar som drev det och modern hade krävt att de skulle placeras där.

– Vi hade ingen utväg. Det var ett moment 22, säger Mikael Kaolin, socialnämndens ordförande (M) till Hallandsposten.

En anonym anmälan förra sommaren till IVO varnade för att for barnen illa på familjehemmet, bland annat förekom alkoholmissbruk där. Problemen accelererade, familjehemmet hade avbokat flera hembesök av kommunen, men fler nya anmälningar till socialtjänsten utreddes inte.

I september ifjol omplacerades ändå barnen på ett nytt familjehem.

Kommunen har känt till att det aktuella familjehemmet var ”svagt och bräckligt”. Men tror inte att barnen farit illa.

– Vi har inte upplevt det, även om vi har haft en oro hela tiden. Det var ingen lämplig miljö, men ibland är ett svagt nätverk bättre än inget alls, säger Mikael Kahlin till tidningen.

Inspektionen för vård och omsorg anser efter granskning att det finns anledning att rikta allvarlig kritik mot socialnämnden i Laholm. Riskerna borde mer noggrant övervägts utifrån det man visste om familjehemmet, dels ”när det gäller val av placeringsform samt beslut att inte inleda utredning”, står det i inspektionens beslut. Nämnden måste säkerställa att barn som vårdas i placeras i lämpligt i hem och får god vård.

Nu ska socialnämnden gå igenom ärendet igen, dra lärdom och återkoppla till IVO senaste 30 april.

 

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer