Alkovåld

”Klart samband mellan alkohol och mäns våld mot kvinnor”

För ett par år sedan fick hon utmärkelsen Tanzanias modigaste kvinna – ett resultat av hennes mångåriga kamp för kvinnors och flickors rättigheter i landet. I dagarna besöker Ananilea N’kya IOGT-NTO-rörelsen i Sverige – bland annat för att prata om alkohol.

Ananilea N’kya är en agitator och en eldsjäl. När hon väl börjat tala om ämnet hon har engagerat sig i de senaste 30 åren – kvinnors rättigheter – så är det svårt att få henne att sluta.

I mitten av 1980-talet startade hon Tamwa, Tanzania media womens association, tillsammans med elva andra kvinnliga journalister. Genom att använda och påverka media effektivt har de arbetat effektivt för kvinnors rättigheter sedan dess. I dag kan de se tillbaka på framgångar som lagstiftning mot könsstympning och mot våld mot kvinnor i hemmet. Lagar som införts mycket tack vare Tamwa.

– Vi har fortfarande stora problem med bristande rättigheter för kvinnor i Tanzania, men vi har i alla fall kommit en bit sedan 1980-talet, säger hon när vi träffas på bokmässan i Göteborg.

I höstas inledde IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut ett samarbete med Tamwa och nu är Ananilea N’kya i Sverige för att besöka organisationen och för att prata på bland annat bokmässan.

– Vi har fått upp ögonen för den roll alkohol spelar när det gäller bristen på utveckling och kvinnors rättigheter. Särskilt tydligt är sambandet när det gäller mäns våld mot kvinnor.

Arbetet som Tamwa har inlett inom området handlar ännu mycket om att sätta fokus på problemet och få folk medvetna om sambandet mellan alkohol och mäns våld mot kvinnor.

– Vi är också noga med att från början involvera männen på olika sätt i vårt arbete, utan dem kommer vi inte att kunna få någon förändring.

Bara dagar innan hennes besök i Sverige deltog hon på den internationella alkoholkonferensen i Arusha som arrangerades av IOGT-NTO-rörelsen. Där plockade hon upp värdefulla erfarenheter från grannländerna i Östafrika.

– Vi talade bland annat om vikten av att alkoholindustrin inte får blanda sig i ländernas alkoholpolitik. Vi har sett hur de försöker i många länder, men det måste vi sätta stopp för.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer