Kamratstöd

Kamratstödet testar nytt KBT-baserat självhjälpsprogram

IOGT-NTO:s kamratstöd i Linköping har börjat använda sig av ett nytt självhjälpsprogram för att förmå före detta missbrukare att hålla sig drogfria. Programmet, som bygger på KBT, heter Smart Recovery. Tanken är att sprida det till kamratstöd i hela landet.

Den vanligaste typen av självhjälpsprogram är i dag tolvstegsmetoden. Men nu kan medlemmar i kamratstödet i Linköping välja att delta i samtalsgrupper som använder sig av det självstärkande programmet Smart Recovery, som syftar till att bryta beteendemönster och ge verktyg för att få ett balanserat liv.

Programmet bygger på KBT (kognitiv beteendeterapi) och används i bland annat USA och England, men också i vårt grannland Danmark, där den är vanligt förekommande. I Sverige är det hittills bara Linköpings kamratstöd som erbjuder dessa självhjälpsgrupper.

– Till skillnad från tolvstegsmetoden, som är ganska statisk, är Smart Recovery individanpassad. En utbildad vägledare anpassar programmet efter deltagarnas behov. Vi träffas i grupper om max åtta, tio personer och samtalar under en och en halv timme, två gånger i veckan, säger Morgan Widar, utbildad vägledare och medlem i Linköpings kamratstöd. Han är en av två personer som för närvarande håller i samtalsgrupper.

Han har själv missbrukat droger och menar att det inte är själva drogen som är problemet, utan vad den står för.

– Den här metoden försöker komma åt anledningen till varför man har ett behov av att fly in i en drog och går att applicera på andra typer av missbruk, som matmissbruk eller spelmissbruk. Beteendemönstren är desamma och vi jobbar strukturerat med att bryta tankemönster och dåliga vanor. Bara för att vi har gjort ett dåligt val måste vi inte fortsätta att göra dåliga val. Man kan lära om och göra bättre val i fortsättningen, säger Morgan Widar och tillägger att metoden bygger på dialog och på att hitta lösningar – inte älta det som varit.

Han hoppas nu att Smart Recovery ska spridas till andra kamratstöd och även till socialtjänsten, då han upplever att programmet fungerar bra och ger goda resultat.

Mer från Accent