barn

Initiativ för barn i riskmiljö

Var tredje vuxen har lagt märke till att en person med barn under 18 har ett problematiskt drickande. Projektet Barndom utan baksmälla vill se till att färre barn påverkas negativt av alkohol.

Initiativet består av Systembolaget, Bris, Trygga barnen, Maskrosbarn, Childhood och IQ som går samman i ett långsiktigt samverkansprojekt.
–Tillsammans vill vi skapa ett ännu större engagemang i frågan och få fler människor att bidra i detta arbete, säger Magdalena Gerger, VD Systembolaget i ett pressmeddelande.

Systembolaget har låtit Kantar Sifo göra en undersökning om barn och alkohol. Undersökningen visar att 36 av de svarande någon gång har uppmärksammat att en förälder till ett barn under 18 vid flera återkommande tillfällen har haft ett problematiskt drickande. Av de som noterat detta valde 33 procent att inte agera när de senaste befann sig i en sådan situation. Den vanligaste anledningen var att de inte visste vad de borde göra.

– Vår ambition med Barndom utan fylla är bryta tabun kring frågan och att fler ska våga agera när de ser att ett barn inte mår bra kopplat till alkohol i hemmet. Vi vill också tillsammans arbeta proaktivt för att få fler föräldrar och vuxna att reflektera kring alkohol och barn, och sina egna vanor, säger Magdalena Gerger.

Var femte barn påverkas på ett negativt sätt av att någon vuxen i dess närhet dricker för mycker enligt siffror från Folkhälsomyndigheten.

Mer från Accent