Kvinnojour

Hopp för bidrag till våldsutsatta kvinnor med beroende

Qjouren Väst tar emot våldsutsatta kvinnor som har beroendeproblematik. Hittills har de nekats kommunala bidrag till sitt skyddsboende, men en ändring kan vara på gång.

– Vi såg att kvinnor som har beroende inte är välkomna på andra jourer. De hänvisas ofta till akutboenden, härbärgen eller vandrarhem. Därför öppnade vi Qjouren Väst.

Det säger Olga Rosengren, socionom och en av initiativtagare till  kvinnojouren i Göteborg där kvinnorna inte behöver vara drogfria vid ankomsten eller under vistelsen. Dock får inte alkohol eller droger finnas på det skyddade boendet.

– Andra boenden i Göteborg fyller alla viktiga funktioner, vi är ett komplement till dem, säger Olga Rosengren.

Jourverksamheten startade 2014 och i november 2016 öppnade man också ett skyddat boende med tre platser som nu blivit fem. Under det första året har 43 kvinnor varit inskrivna, vilket är en beläggning på 76 procent.

Uppbrottsprocessen vid våld är alltid komplicerad, och ännu mer komplicerad när det finns missbruksproblematik.

– Då finns det andra bindningar och annat våld. Det är mycket mer som ska lösas än att bryta en relation. Vi vet att våldet är mycket grövre, prostitution kan vara inblandat. Många är bostadslösa, säger Olga Rosengren.

Kvinnorna har stannat allt från en dag till fyra månader på Qjouren. Flera har gått vidare till behandling.

–Största frustrationen är att målgruppen inte får samma rätt till stöd som andra. Det finns mycket gamla normer som säger att du måste förtjäna stöd. Även inom socialtjänsten och öppenpsykiatrin möts kvinnorna av den inställningen.

Qjouren har fått startbidrag av länsstyrelsen och statsbidrag från Socialstyrelsen för stödet till kvinnorna. Men boendet är enligt lag kommunens ansvar. Och Qjouren har sökt kommunala bidrag flera år men aldrig fått.

Inte heller i november 2017 fick man ja på sin ansökan om 1,5 miljoner från Social resursnämnd i Göteborg  – trots att uppropet  #utanskyddsnät som gjorts av just den här gruppen, väckt starka reaktioner och gjort att flera kvinnor sökt hjälp i kommunens verksamheter.

Under första punkten på uppropets lista över vad kvinnor med missbruksproblem behöver står:

”Skyddade boenden för missbrukande kvinnor och icke-binära, utan krav på initial drogfrihet”.

Kommunens tjänstemän gjorde vid ett besök på Qjouren klart att det skulle bli ett nej även 2017 på ansökan om bidrag till verksamheten. Så Olga Rosengren och hennes kollegor var inte direkt förvånade när beslutet kom.

– Men vi hade blivit uppmanade att söka.

Motiveringen till avslaget lyder: ”riktlinjerna säger att föreningar inte får bidra till en positiv inställning till våld och droger och alkohol”.

Men efter lobbyarbete, kraven från #utanskyddsnät och sedan Marina Johansson (S), Social resursnämnds ordförande, varit på besök, har jouren blivit uppmanade att skicka in en ny ansökan.

– Vi har en verksamhet som är bra. Det såg ordföranden och hon tyckte att vi skulle ansöka igen, så skulle de se över möjligheten att ändå ge oss bidrag, säger Olga Rosengren.

Vad skulle bidraget göra för skillnad?

– Det skulle ge ökad stabilitet och att vi kan ha personal på natten. Då kan vi säkerställa att det inte finns alkohol och droger i verksamheten. Nu har vi bara möjlighet att ha jourtelefon på nätterna.

Lotta Lidén Lundgren, verksamhetschef för Social utveckling,  bekräftar att  Sociala resursförvaltningen bett Qjouren skicka in en ny ansökan.

– Vi har haft en dialog med Qjouren under en lång tid och sett hur de byggt upp sin verksamhet för en grupp kvinnor som är väldigt utsatta och svåra att hålla kvar i en verksamhet som bygger på drogfrihet, säger hon.

Göteborg har sedan tidigare Villa Karin med jourplatser för kvinnor utsatta för våld i nära relationer och som lever i ett pågående missbruk. Ett kriterium för att kvinnorna ska kunna ha kvar sin plats på jouren är att de håller upp med sitt missbruk under tiden de är där.

Varför fick Qjouren avslag?

–  Det är inte det innehållsmässiga som avgjort beslutet om avslag, det är Social resursnämnds riktlinjer som tydligt anger att ”All verksamhet ska vara drogfri och organisationen får inte bedriva verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, alkohol eller droger.” Drogfri verksamhet är en av sju förutsättningar för att kunna beviljas bidrag. Qjouren är välkomna att i en ny ansökan beskriva sin verksamhet utifrån de förutsättningar som nämnden har beslutat och vi kommer att hantera ansökan omgående, säger Lotta Lidén Lundgren.

Mer från Accent