Missbruk

Frågan om sprutbyte i Sörmland tas till politikernivå

Länssjukvårdsnämndens ordförande Thomas af Bjur (FP).
Länssjukvårdsnämndens ordförande Thomas af Bjur (FP).
Det finns inget intresse på tjänstemannanivå för att införa ett sprutbytesprogram i Sörmland. ”Därför kommer vi att ta det här på politisk väg nu”, säger länssjukvårdsnämndens ordförande Thomas af Bjur (FP).

I våras tog Landstinget Sörmlands politiska majoritet – Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet – ett initiativ till att införa ett sprutbytesprogram i länet.

– Vi bad hälso- och sjukvårdschefen att undersöka möjligheten att samarbeta med någon eller några av kommunerna, säger Thomas af Bjur.

Undersökningen är nu klar, och svaret är att samtliga kommuner tackat nej till att medverka.

– Men det här har skett på tjänstemannanivå, och det är inte säkert att politiker och tjänstemän har samma bevekelsegrunder. Därför kommer vi att ta det här på politisk väg nu.

Så förslaget om ett sprutbytesprogram är inte nedlagt?

– Nej. Vi kommer att ta kontakt med politikerna nu, i första hand i de stora kommunerna. Exempelvis vet jag att det finns ett visst intresse bland politikerna i Eskilstuna.

Varför vill ni ha ett sprutbytesprogram?

– Det är ju inte bara sprututbytesdelen vi vill ha, utan hela batteriet med åtgärder som ska till enligt Socialstyrelsens normer. Nu sker det en smittspridning som kan orsaka ett livslångt lidande. Det finns visserligen kommunala insatser som sker mot det här varje dag, men vi har ett medicinskt ansvar från landstingets sida och det vill vi ta. Det här handlar om en utsatt grupp människor, och de ska också ha rätt till jämlik hälsa och en likvärdig vård i samhället.

Tror du att det kommer att bli något sprutbytesprogram?

– Jag hoppas och tror det. Det är en angelägen fråga som jag hoppas får en lösning.

När skulle det i sådana fall kunna bli verklighet?

– Det beror helt på om vi får med någon eller några av kommunerna, och sedan ska ansökan behandlas av Socialstyrelsen. Vi har skrivit in det här i vår valplattform, så jag hoppas att det inte dras i långbänk, men det är svårt att säga hur lång tid det kommer att ta.

Var hamnar kostnaden för ett eventuellt sprutbytesprogram?

– Den stora kostnaden ligger i den verksamhet för smittskydd vi redan bedriver i landstinget, så det handlar mest om att få till samverkansformerna mellan kommuner och landsting. Det kanske behövs skjutas till någon liten slant, men det är inte mycket det handlar om, säger Thomas af Bjur.

Jenny Stadigs

Mer från Accent