Ny bok

Fler efterlyser alternativa behandlingsmetoder mot missbruk

Tolvstegsprogrammet är den vanligaste behandlingsmetoden inom missbruksvården i dag. Den fungerar för många, men tilltalar inte alla. Nu har missbruksterapeuten Ulf Hagberg skrivit en bok som visar på alternativ till tolvstegsprogrammet, ”Att frigöra sig från missbruk”. Boken vänder sig till såväl dem som arbetar inom missbruksvården som den som vill ta sig ur sitt missbruk.

I höstas började kamratstödet i Linköping testa ett nytt och unikt KBT-baserat självhjälpsprogram som kallas Smart Recovery, vilket Accent tidigare har skrivit om. Nu höjer även terapeuten Ulf Hagberg, som tidigare har arbetat på IOGT-NTOs behandlingshem Nya Nyhyttan, rösten för alternativa behandlingssätt inom missbruksvården. Boken behandlar i tre kapitel frågor som vad beroende är, vår syn på oss själva, känslor, uppväxt, självkänsla, stress och hur man bygger upp ett nytt, drogfritt liv.

– Jag har respekt för dem som tycker att tolvstegsprogrammet fungerar, men många med mig fixar inte det här med tron på en högre makt. Jag tror i stället att människan har stora möjligheter att själv ta makt och ansvar över sitt liv. Det är viktigt att lära känna sig själv och jobba med personlighetsdragen som drar en mot missbruket. Man kan lära om och ändra sina beteenden, säger Ulf Hagberg, som själv har mått dåligt under livet och också har haft en för hög alkoholkonsumtion.

Han har jobbat mycket med sig själv och sina problem och började så småningom arbeta med personalfrågor och individutveckling. Senare utbildade han sig till KBT-terapeut och 2011 började han arbeta på Nya Nyhyttan. Under sin yrkesbana har han alltid haft människan i fokus.

– En missbrukare kan allt om missbruk. Men har ingen aning om vem hon eller han är. Genom att arbeta med att bygga upp sitt jag och sin självbild och lära känna sig själv på djupet kan man få till en varaktig livsförändring, vilket är nödvändigt, säger Ulf Hagberg.

Han håller nu på och utarbetar en behandlingsmodell där missbrukarens resurser och styrkor lyfts fram och där man på kbt-vis fokuserar mer mot framtidens möjligheter och mindre på det som varit.

– Det är dels viktigt att behandlingen måste få ta tid. Tre månader är väldigt lite. Sedan är det också viktigt att bemöts med kärlek och att växa genom att göra saker och stärka det sunda. Alla har resurser och möjligheter!

Ulf Hagberg vill, bland annat med hjälp av sin bok, erbjuda människor med missbruksproblem ett större utbud av behandlingsmetoder än de som finns i dag.

– Olika personer har olika behov. Det är märkligt att det fortfarande 2016 finns så få alternativ inom missbruksvården, säger Ulf Hagberg.

Mer från Accent