Missbruk

Färre tvångsvårdades i Sverige

Färre personer tvångsvårdades för sitt beroende under 2018. Däremot ökar antalet akuta omhändertaganden. 

Antalet personer som tvångsvårdas på institution för sitt beroende minskade med 18 procent under fjolåret. Det framgår av Socialstyrelsens rapport.

Den 1 november 2018 tvångsvårdades 304 personer enligt lagen om vård av missbrukare, LVM, vilket därmed är en minskning med 55 personer jämfört med samma datum 2017. Samtidigt har det blivit allt vanligare att LVM-vård inleds med omedelbart omhändertagande. I början av 00-talet inleddes två tredjedelar på det viset, nu har andelen ökat till nära 90 procent den senaste femårsperioden.

Ett omedelbart omhändertagande sker innan tvångsvård – det vill säga när en person behöver akut vård, men inte kan vänta på att ett beslut om tvångsvård fattas i förvaltningsrätten.

Flera orsaker ligger bakom besluten om omedelbara omhändertaganden. I 98 procent av fallen 2018 angavs allvarlig risk för hälsotillståndet som grund. År 2000 var motsvarande siffra 91 procent. Andra problem har också blivit vanligare under samma period. Kriteriet att personen riskerar att skada sig själv har ökat från 41 till 62 procent mellan 2000 och 2018. Kriteriet ”risk att skada närstående” har under samma period ökat från 35 till 39 procent.

I Socialstyrelsens rapport slår man därför fast att siffrorna visar att flera orsaker anges som grund för ett omhändertagande, vilket pekar på en allt mer sammansatt problematik bland de som omhändertas akut.

Mer från Accent