Beroende

En gång alkoholist – inte alltid alkoholist

Omkring hälften av dem som uppfyllde kriterierna för alkohol- eller narkotikaberoende 2013 gör det inte ett år senare.

En ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, visar att varannan som fick diagnosen alkohol- eller narkotikaberoende 2013, inte uppfyller kriterierna ett år senare.

Det betyder dock inte att problemen minskat.

– Nej, det är ungefär lika många som uppfyller kriterierna för beroende båda åren, fast det är delvis olika personer. Ungefär hälften har tagit sig ur och lika många nya har tillkommit, säger Mats Ramstedt, forskningsansvarig på CAN.

Han blev inte särskilt förvånad över resultatet.

– Internationella studier har kommit fram till liknande resultat tidigare, så det var inte helt oväntat, men det ställer ju den spridda uppfattningen, att beroende är ett kroniskt tillstånd, på ända.

En gång alkoholist behöver alltså inte betyda alltid alkoholist?

– I sådana här befolkningsstudier tror jag att man fångar upp beroende i ett mycket tidigare skede än vad till exempel beroendevården gör. Då är beroendet sannolikt lindrigare och lättare att ta sig ur, säger han.

Han påpekar att det också är en definitionsfråga.

– I vår studie har vi använt oss av diagnosinstrumentet DSM-4. Det har sina brister, men är allmänt vedertaget runt om i världen. Sedan kan ju andra ha andra definitioner, säger han.

I studien har deltagarna också fått frågan om de påverkats negativt av någon närståendes användning av alkohol eller narkotika.

– Även här ser vi samma mönster. De drabbade närstående är ungefär lika många, men bara hälften är samma personer, säger han.

Enligt Mats Ramstedt ska CAN göra en analys av vilka som lyckas lämna beroendet bakom sig.

– Man kan anta att det är de som har de lättaste formerna av beroende som tar sig ur det, men vi vill kontrollera om det är så. Vi vet redan att det är få som tagit sig ur beroendet med hjälp av behandling eller professionell rådgivning. Den frågan ar de besvarat. Det skulle också kunna vara åldersrelaterat. Många dricker väldigt mycket under en tid i ungdomen. De kanske har slutat för att de kommit i en ny fas av livet, säger han.

Vad tror du att era resultat kan få för konsekvenser för dem som är beroende?

– Jag kan tänka mig att en del som själva har problem kan undra om det här verkligen stämmer. Det vore väldigt olyckligt om någon tolkar resultaten som att beroende är så lätt att ta sig ur att det är riskfritt att fortsätta dricka, säger han.

I stället önskar han att rapporten ska bidra till en förståelse för att beroende kan vara olika allvarligt och olika långt gånget.

– Det finns inte bara en form av beroende. Ju lindrigare beroende desto lättare att ta sig ur. Förhoppningsvis kan man se det som hoppfullt att det faktiskt går att bli av med beroende. Ju tidigare man tar tag i saken desto bättre utsikter att lyckas, säger Mats Ramstedt.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer