Missbruk

Effektivt att behandla alkoholberoende kvinnor

Åtta av tio kvinnliga alkoholister dricker mindre efter behandling. Det visar en ny doktorsavhandling från Karolinska institutet. Kvinnorna gick från att dricka en flaska vin om dagen i snitt till en oriskabel alkoholkonsumtion.

 – Det här är en viktig signal, att de här kvinnorna blir hjälpta av behandling, säger psykologen och författaren av studien Christina Scheffel Birath.

De 134 kvinnor som ingick i studien hade frivilligt anmält sig till en behandling för kvinnor. Samtliga hade arbete, bostad och upprätthöll sitt sociala liv, samtidigt som de drack så pass mycket att de klassades som beroende.

– Trots att de hade en hög alkoholkonsumtion så höll de den sociala strukturen. De drack på kvällarna när barnen hade gått och lagt sig, säger Christina Scheffel Birath.

Under behandlingen gick de på motiverande samtal och fick kognitiv terapi och medicinsk hjälp. 106 av de 134 kvinnorna minskade sitt drickande till följd av behandlingen till en icke riskfylld nivå. En stor andel slutade dricka
helt.

– Det är ett väldigt bra resultat. Det visar på att det är viktigt att våga fråga inom sjukvården hur mycket någon dricker även om det inte syns på dem att de har alkoholproblem.

Christina Scheffel Birath har också studerat 152 amerikanska kvinnor som sökt hjälp inom vården för någon annan åkomma än alkoholproblem men som hade en riskfylld alkoholkonsumtion. De kvinnorna minskade sitt drickande efter fyra kortare möten där man pratade om alkoholen, en så kallad brief intervention.

80 procent förändrade sina dryckesvanor till en icke riskfylld nivå.

– Man kan göra väldigt mycket med en liten insats. Det är viktigt att den informationen kommer ut, säger Christina Scheffel Birath.

Mer från Accent