FASD

Drack som gravid – frågan prövas i domstol

En brittisk domstol ska avgöra om en nu sjuårig flicka ska få skadestånd för att hennes mamma drack stora mängder alkohol under graviditeten.

Fallet som ska avgöras  i brittisk domstol handlar om huruvida den sjuåriga flickan ska få ekonomisk ersättning av den brittiska brottsoffermyndigheten. Det anses vara principiellt viktigt då det inte är ett brott att dricka alkohol – och för att barnet fortfarande var ett foster när händelserna ägde rum, skriver TT.

Den sjuåriga flickan är drabbad av FASD, alkoholrelaterade funktionshinder. Enligt advokaterna som driver fallet var kvinnans beteende under graviditeten ”hänsynslöst”. Hon ska ha druckit omkring åtta burkar starköl och upp till en halv flaska vodka varje dag.

I en lägre instans nekades flickan skadestånd med motiveringen att ett foster inte är en person och därför inte heller kan vara ett brottsoffer. Den nya domen väntas nästa vecka.

Två frivilligorganisationer som arbetar för kvinnors rättigheter är oroliga för att en dom till flickans fördel skulle kunna leda till åtal mot kvinnor som dricker under graviditeten:

”Om domstolen tolkar lagen till målsägarens fördel skulle det innebära en legal praxis som gör det möjligt att åtala kvinnor som dricker alkohol under graviditeten”, skriver de i ett uttalande enligt TT.

Läs mer här.

Mer från Accent