Behandling

Dagöholms vd godkänd efter IVO:s omprövning

Turerna runt IOGT-NTO:s behandlingshem Dagöholm tillstånd att bedriva beroendevård efter vd-bytet har varit många, men nu har Thomas Barrögård Fahlquist fått godkänt.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avslog Dagöholms ansökan om tillstånd för nye vd:n Thomas Barrögård Fahlquist att få bedriva beroendevård. Dagöholms styrelse tog ärendet både till Förvaltningsrätten och Kammarrätten, men fick avslag i båda instanser.

Nu har IVO omprövat ärendet och givit Thomas Barrögård Fahlquist hans tillstånd.

– Det känns jättebra och rättvist på alla vis. Vi i personalen är väldigt glada nu, säger han.

När Accent skrev om ärendet tidigare i höstas skulle Dagöholm lämna in en ny ansökan med både Thomas Barrögård Fahlquists och biträdande föreståndare Eva Ekstrands namn. Så blev det inte.

– Nej, jag fick höra att IVO inte längre skulle ta hänsyn till biträdande föreståndares utbildning så vi drog tillbaka den ansökan och skickade en ny. Nu har de gjort en omprövning av min erfarenhet och tittat närmare på min kompetens, säger han.

Han säger att IVO ändrat sina rutiner.

– De har bara haft en treårig socionomutbildning för ögonen. Jag har gått igenom kursplanerna för landets samtliga socionomutbildningar. Ingen har obligatoriska kurser i missbrukskunskap. De kurser i socialrätt som de också krävde visade sig främst bestå av förvaltningsrätt, något som inte är tillämpbart på HVB-hem. Vi är ju ingen myndighet, säger han.

Enligt Thomas Barrögård Fahlquist har IVO själva sagt att de varit för stelbenta. Till Accent medgav Ulla Jacobsson, enhetschef på IVO, tidigare i höstas att de kanske höll väl hårt på kravet på socionomutbildning.

– Vi börjar nu se över de riktlinjer vi hade 2015 och har börjat ändra praxis. Vi kommer inte längre att stirra oss blinda på socionomutbildningen utan kommer att bedöma helheten. Det finns naturligtvis även andra relevanta utbildningar och för oss är det viktigaste att en föreståndare som arbetar med missbruksbehandling har erfarenhet av målgruppen. Bedömningen ska vara en sammanvägning av utbildningar och erfarenheter och där har vi brustit en del tidigare, sa hon.

Mer från Accent