Missbruk

Alkoholmissbruk vanligt i krogbranschen

En stor del av de restauranganställda har riskabla alkoholvanor. Över en tredjedel dricker så mycket att de skulle behöva behandling. Värst är problemen bland de unga. Det visar en ny undersökning från STAD.

Hela 81 procent av männen och 87 procent av kvinnorna i undersökningen bedöms ha riskabla alkoholvanor. Var tredje man (33 procent) och ännu fler kvinnor (40 procent) har så stora problem med alkoholen att de skulle behöva behandling.

– Resultaten är naturligtvis mycket allvarliga, säger Håkan Leifman, chef för STAD, en sektion inom beroendecentrum Stockholm. Ju allvarligare problem som redovisas i enkäten desto större skillnader är det mellan restauranganställda och övriga befolkningen. Dessutom är de som besvarat enkäten unga och många har redan hunnit få allvarliga alkoholproblem. Det är också i den yngsta gruppen, 20-25 år, som vi hittar de allvarligaste problemen.

Studien bygger på enkäter med omkring 200 anställda i krogbranschen i Stockhom och är ett delresultat från en pågående studie där alla som deltar i STADs utbildning i ”Ansvarsfull alkoholservering” får svara på samma enkät.

Håkan Leifman ser resultatet av enkäten som en varningsklocka och tycker att krogbranschen bör ta sitt ansvar för de anställda.

– Det är viktigt att krögarna i egenskap av arbetsgivare uppmärksammas på vilken riskbransch de arbetar i. Resultaten av undersökningen kan vara ett verktyg för dem att sätta igång förebyggande och personalvårdande insatser och även att ta initiativ till behandling där det kan vara aktuellt.

Pierre Andersson


Mer från Accent