Missbruk

Alkoholen skördar många liv i Ryssland

DRUGNEWS: Vodkadrickandet i Ryssland kräver många offer. Alkohol ligger bakom nära 60 procent av mäns och var tredje kvinnas för tidiga död, visar en ny stor undersökning över alkoholskador.

Det är en rysk-brittisk forskargrupp som kartlagt det som många anat, men nu har sambandet fastslagits. Detta genom att följa upp alla för tidiga dödsfall före 54 års ålder i tre ryska städer under åren 1990-2001.

Man besökte familjer och släktingar och intervjuade dem om cirka 48 000 män och kvinnors levnadsvanor, bland annat om alkohol och rökning. Av dessa avlidna klassades senare 43 000 personer som troliga dödsfall relaterade till alkohol och resterande 5000 bedömdes ha andra förklaringar.

Bland männen av de tidiga dödsfallen kunde 59 procent kopplas till alkohol och bland kvinnorna 33 procent. Vanligaste orsak till dödsfallen var alkoholrelaterade olyckor, våld, alkoholförgiftning och akuta hjärtsjukdomar.

Även strup- och levercancer, tuberkulos och lunginflammation, och skador i bukspottskörteln var vanliga, rapporterar Svenska Dagbladet och medicintidskriften The Lancet.

Forskargruppen kan också konstatera att stora svängningar över tid förekommer av de alkoholrelaterade dödsfallen. Lägst var de i mitten av 1980-talet då Sovjetunionens dåvarande president Gorbatjov kraftigt försökte begränsa supandet.

Högst var alkoholskadorna efter Sovjets fall 1991 då dödsfallen ökade explosionsartat och medelåldern föll en period när myndighetskontrollen var svag och ultraliberalism rådde på alkoholområdet.

I en annan Lancet-artikel berättas att Ryssland nu planerar stora folkhälsosatsningar. Bland annat tillsammans med ideella rörelser (NGO) ska kampanjer mot alkohol och för mer trafiksäkerhet och hälsoprevention bland ungdomar inledas.

Enligt officiell rysk statistik är minst tre miljoner ryssar alkoholberoende och drycken ledde till omkring 75 000 människors död ifjol. Landet har efter Sovjets sönderfall även drabbats av växande narkotikamissbruk.

Av Drugnews/SL

Mer från Accent