Ungdomar

Alkohol bidrar till sexuell ohälsa

Mer än var femte gymnasieelev har haft oskyddat sex i samband med alkohol. Fler än var tionde har haft ofrivilligt sex under alkoholpåverkan.

Risken för osäkert och oönskat sex ökar ju mer man dricker. Att prata med sin tonåring om alkohol och sex kan minska risken för problem.

De flesta unga är nyktra vid sexdebuten. Det visar flera undersökningar. Däremot är oskyddat samlag vanligare bland de som dricker alkohol före sex.

I den senaste undersökningen från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) om skolungdomars drogvanor, uppger 22 procent av eleverna i gymnasiets andra årskurs att de haft oskyddat sex i samband med att de druckit alkohol. Tretton procent har också haft oönskat sex eter att ha druckit alkohol.

Ofrivilliga sexuella handlingar är lika vanligt bland tjejer och killar som konsumerar alkohol i den här åldern. Konsumtionsnivån påverkar problemen; ju oftare och ju mer alkohol ungdomarna dricker, desto vanligare är konsekvenser som oskyddat och ofrivilligt sex.

Andra studier visar att ungdomar som ofta dricker sig berusade generellt sett har fler sexpartners och använder kondom i mindre utsträckning än andra. Det ökar risken för sexuellt överförbara infektioner och för oönskade graviditeter. Unga som dricker mycket drabbas dubbelt så ofta av klamydia.

– Statistiskt sett verkar ungdomar ta mer sexuella risker. Risktagandet sker också ofta under alkoholpåverkan, säger Marlene Makenzius, kvalificerad utredare vid Statens folkhälsoinstitut.

Den som dricker har lättare att gå över gränsen, vilket kan leda till att man gör sådant man inte skulle göra i nyktert tillstånd, till exempel ha sex med tillfälliga partners och inte skydda sig.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer