Tobias Persson. Foto: Stina Rapp.

”Vi håller på att få en uppmjukad syn på droger”

"Nykterhetsrörelsen får inte tappa bort folkrörelsearvet," säger medlemmen Tobias Persson, som brinner för folkbildning.

Du gick med i IOGT-NTO för ett år sedan, varför? 

– Det är en blandning av att jag har haft en del tragiska erfarenheter
av alkoholism bland personer i min närhet, samt ett allmänt drogpolitiskt ställningstagande. 

Vilka frågor när det gäller alkohol är viktigast för dig? 

– Jag tycker att synen på droger ska diskuteras mer. Det känns som att vi håller på att få en uppmjukad syn på droger, och jag har många i min närhet som inte alls tycker det är farligt. Jag är väldigt kritisk till det och vill framföra hur farligt det faktiskt är. Sedan så har jag personligen funderat mest på mitt medberoende. Det är inte bara miss­brukaren själv, utan även omgivningen, som drabbas. 

Hur ser du på nykterhetsrörelsens framtid?

– Vi får inte tappa bort folkrörelse­arvet och historien, eftersom de är viktiga för att bygga upp demokratin. Folkrörelserna och folkbildningen är under angrepp. Det handlar inte bara om anslag och pengar, utan också om kulturen och mångkulturen, och att vi plötsligt pratar om vem som är svensk och inte. Jag lyssnade på ett seminarium om Ture Nerman och slogs av att han höll på med samma frågor på 1930- och 40-talet. Det känns som vi borde varit färdiga med det där för länge sedan.

– Förra året ledde jag studiecirklar om nazism och pornografi för NBV.
Nu planerar vi för cirklar om förenings­kunskap och medberoende.

Mer från Accent