Bok

Fenomenet Carola

Främling – En bok om Carola, Andreas Ekström och Johanna Koljonen, Weyler förlag

Stjärnan som gjort sitt efternamn överflödigt skärskådas i Andreas Ekströms och Johanna Koljonens gemensamma projekt. Boken är en initierad genomgång av Carolas musikaliska karriär samtidigt som den innehåller intressanta och respektfulla diskussioner om hennes förhållande till bland annat frikyrkan och HBT-världen.

Men det är ingen vanlig biografi. Den bygger nämligen inte på huvudpersonens egna tillrättalägganden. Författarnas syfte är att försöka förstå fenomenet Carola. Utan att prata med henne själv.

Istället har de intervjuat ”alla” runtomkring. Från Lasse Holm och Bert Karlsson till Ulf Ekman. Och kollat på en mängd tv-klipp. De vitt skilda rösterna, samt duons förmåga att ge dem sammanhang, skapar en imponerande komplex bild.

Greppet att bara använda sig av omgivningens blickar är bokens styrka. Och samtidigt dess problem. Tonen är genomgående undersökande och nyfiken, snarare än raljerande. Men frågan reser sig onekligen hur ingående journalister kan tillåta sig att beskriva en offentlig person utan att slå en signal eller stämma träff med den det faktiskt handlar om.

Mer från Accent