Krönika

Ulrica Ambjörn: Låt inte Krösa-Maja regera

Minns du Krösa-Maja, den skinntorra gumman i Astrid Lindgrens böcker om Emil i Lönneberga? Så fort benen bar henne sprang hon mellan de småländska gårdarna med det senaste skvallret, utbroderat med detaljrika överdrifter och rena fantasier, pepprat med skrock och vidskepelse – och med ett jämrande ”hujedamej” på läpparna. ”Skräm inte barnen”, manade Emils mamma henne. ”Jo, gör det!” sa en storögd Emil, kittlad av de hemskaste historier om farliga sagoväsen, om olyckor och död. Men räddast av alla var förstås Krösa-Maja själv.

”Coronaviruset utgör en fysisk smittrisk, men Krösa-Majorna står för en mental smittspridning, som är nog så farlig.”

Dagens Krösa-Major har hittat till sociala medier, till facebook och twitter, där de i hetsiga ordalag för lösa rykten och obekräftade uppgifter vidare. Coronaviruset utgör en fysisk smittrisk, men Krösa-Majorna står för en mental smittspridning, som är nog så farlig. I många fall drivs de av sin egen rädsla, en rädsla som smittar andra med dåligt psykiskt immunförsvar – de som redan är rädda, ensamma eller på andra sätt i en utsatt situation. Att känna oro är befogat, men vi är inte hjälpta av okontrollerad rädsla, den gynnar bara de krafter som ser sig ha något att vinna på ett samhälle i kaos. 

Att det ställs kritiska frågor, framförs olika åsikter, och förs debatt grundat på fakta och erfarenhet är däremot nödvändigt. Det är en grundbult i en demokrati med yttrandefrihet. För att kunna fatta underbyggda och långsiktiga beslut behöver vi tillgång till ocensurerade fakta och en fri nyhetsförmedling, vi behöver låta varandra komma till tals (i ett anständigt tonläge), och vi behöver ta ansvar, för oss själva, men också för det gemensamma.

”I nykterhetsrörelsen finns starka demokratiska traditioner, förmåga att organisera, och drivkraft att försvara och fortsätta att utveckla ett mänskligt samhälle. ”

Vi behöver nu, mer än någonsin, analysera fakta, organisera oss och genomföra genomtänkta åtgärder, med ett starkt och brett demokratiskt stöd. Demokrati innebär både rättigheter och skyldigheter, för oss som individer, men också gentemot varandra. Nykterhetsrörelsen har sedan 1800-talet och varit en viktig kraft i att skapa ett demokratiskt Sverige. Här finns starka traditioner att bygga vidare på, förmåga att organisera, och drivkraft att försvara och fortsätta att utveckla ett mänskligt samhälle. Nu gäller det!

Mer från Accent