Krönika

Ulrica Ambjörn: IOGT-NTO ger folkhälsan röst

I utredningen om det som marknadsförs som ”gårdsförsäljning” (i praktiken uppsminkad fabriksförsäljning) sitter 15 personer (se faktaruta nedan). Förutom utredaren är det från myndighetshåll sakkunniga, företrädare för konkurrensvårdande och folkhälsovårdande myndigheter. 

”Värt att notera är att de ekonomiska vinstintressena tilldelats hela fyra platser i utredningen om ’gårdsförsäljning.”

Värt att notera är att de ekonomiska vinstintressena tilldelats hela fyra platser: Föreningen svenskt vin, Sveriges oberoende småbryggerier, Visita (branschorganisationen för den svenska besöksnäringen), samt Lantbrukarnas riksförbund, LRF, är representerade. Samtliga röster som talar sig varma för den ”gårdsförsäljning” som de hoppas ska ge klirr i diverse kassor.

Från civilsamhället däremot finns endast två aktörer representerade: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, och IOGT-NTO. CAN är en organisation vars uppdrag är att sprida kunskap om konsumtions- och skadeutvecklingen av alkohol och andra droger. Ordföranden i CAN tillsätts av regeringen och några av styrelsens tillsätts bland annat av Folkhälsomyndigheten.

”Mänskligt och samhälleligt har många allt att vinna på att IOGT-NTO:s röst blir hörd.”

Och så har vi IOGT-NTO då. En demokratisk folkrörelse vars mål är ett nyktrare samhälle. IOGT-NTO har inget vinstintresse, inget myndighetsuppdrag, inga instruktioner utifrån eller uppifrån att följa eller kompromissa om. IOGT-NTO består av människor i alla åldrar, från alla delar av landet, med olika bakgrund, erfarenheter, etnicitet, politisk tillhörighet, och livsåskådning. Men med ett gemensamt intresse – att stå upp för folkhälsan. IOGT-NTO har inget ekonomiskt att vinna – vare sig på om ”gårdsförsäljning” blir verklighet eller ej. Men mänskligt och samhälleligt har många allt att vinna på att IOGT-NTO:s röst blir hörd.

Mer från Accent