Krönika

Lucas Nilsson: Varannan svensk vill att det görs mer

Det är så vanligt, och ändå behandlas det som om det vore det mest onormala. Hundratusentals lever med ett alkoholberoende och fler än var fjärde person anger att de har en närstående med alkoholproblem. Ändå är det som att vi i Sverige pratar om problemen som om de fanns någon annanstans, och inte i vår vardag. De finns i det gömda och i det glömda.

Med tanke på hur vanligt det är borde det mest normala man kan göra vara att prata om problemen orsakade av alkohol. Men det finns en rädsla i att ta i frågan. Därför är det så viktigt att vi i IOGT-NTO är modiga, och vågar prata om alkohol och peka på att det inte är gömt, inte är glömt. Att det finns i alldeles för mångas – miljoner människors – vardag.

”Hur kan vi sätta alkoholindustrins intressen före människors välmående?”

Ibland när jag tänker på hur många det är som drabbas kan jag få lust att skrika rakt ut. Varför gör vi som samhälle inte mer åt alla som far illa? Hur kan vi sätta alkoholindustrins intressen före människors välmående? Om du känner som jag kan jag berätta att vi inte är ensamma. En undersökning som IOGT-NTO gjort visar också att varannan svensk vill att det ska göras mer för att lösa alkoholproblemen.

För vi kan göra mer. De miljoner anhöriga behöver inte vara miljoner. Det är inte en naturlag att de hundratusentals beroende ska vara hundratusentals.

Vi vet vad som krävs för att det inte ska vara så. Men det krävs lite mod från våra beslutsfattare också. För att de ska känna det, behöver vi bli fler som vågar pratar om alkohol – om problemen, skadorna och hur en starkare alkoholpolitik är lösningen. Desto fler som pratar, desto fler kommer inse att det inte handlar om ett problem i det gömda och i det glömda, utan att det finns överallt och i alldeles för mångas vardag.

Mer från Accent