Krönika

Lucas Nilsson: Brutalt uppvaknande att se alkoholnormen

För den som inte bryter mot en norm kan det vara svårt att se hur mycket den kan begränsa, förminska och exkludera – om man ser den överhuvudtaget. Därför kan alkoholnormen vara ett ganska brutalt uppvaknande för den som börjar välja bort alkohol.

Det är många som fått uppleva alkoholhets och alkoholromantik som man inte tidigare sett. Och som insett att flera av deras sociala sammanhang, eller till och med hela relationer, kretsar kring alkohol. Många har också fått uppleva att ha blivit ifrågasatt, eller till och med hånad, bara för att man väljer att inte dricka alkohol.

Därför är det så roligt att se hur världen vrids åt ett bättre håll. Vi är fortfarande långt ifrån i hamn, men det är idag mycket mer accepterat att inte dricka alkohol än det var för bara 10–20 år sedan. Den positiva bilden av en nykter livsstil växer i takt med att alkoholkonsumtionen minskar.

Men samtidigt som det blir lättare att välja bort alkoholen blir den också mer närvarande i våra liv. Vi nås av mer och mer alkoholreklam. Antalet serveringstillstånd ökar. Politiska krav väcks om hemleverans, som gör att det ständigt ska finnas lättillgänglig alkohol att köpa.

”Starka intressen vill helt enkelt göra alkohol närvarande i alla sammanhang, hela tiden.”

Starka intressen vill helt enkelt göra alkohol närvarande i alla sammanhang, hela tiden. Från att vara begränsad till ett fåtal arenor på helgkvällar ska den nu finnas i alla delar av våra liv – från biobesöket till frisörsalongen och allt däremellan.

Paradoxalt nog verkar det som att det trots att det aldrig varit så accepterat att bryta mot alkoholnormen, så har den aldrig varit så närvarande som idag. Inte minst ser vi det nu i jultider. Det må vara lättare att tacka nej till snapsen, men dess närvaro på julbordet är fortfarande långt ifrån ifrågasatt, oavsett vem som drabbas av att den dricks.

I undersökningar ser vi även att färre ser problematiken i att berusa sig i barns sällskap. Trots att vi vet att det leder till att mängder av barn kommer känna oro och otrygghet. Inte minst under julen, som bör vara deras högtid – inte alkoholens.

Så även om vi röner framgångar med att göra en nykter livsstil accepterad och attraktiv, är det tydligt att vi inte kan nöja oss med det. Det finns fort­farande en alkoholkultur att demontera!

Mer från Accent