Krönika

Lucas Nilsson: Alkoholkulturen under nedmontering

En vardagskväll i Malmö sommaren 2021. Vänner och vänners vänner har samlats för att grilla vid havet. Solen sjunker över Öresund när samtalet glider in på de alkoholfria hantverksdryckerna som jag haft med och bjuder på. En diskussion om alkohol och nykterhet följer. ”Jag dricker i princip inte längre”, noterar en person. ”Det känns liksom inte riktigt relevant”, säger någon annan. Tillsammans lägger vi pusselbitarna. Bilden som framträder är en alkoholkultur som håller på att nedmonteras, där alkoholens självklara roll i alla sociala sammanhang inte längre är så självklar.

”Jag tror inte att det är många i sällskapet, utöver mig själv, som identifierar sig som nykterist.”

Jag tror inte att det är många i sällskapet, utöver mig själv, som identifierar sig som nykterist. Ändå är det tydligt att alkoholen inte är så närvarande i våra liv. Trender och tendenser som vi kan se i statistiken – att alkoholkonsumtionen sjunker, framförallt i de yngre åldersgrupperna – tycks förkroppsligade i sällskapet.

Plötsligt avbryts vi av att en man faller i backen några meter bort. Resten av kvällen tar vi hand om mannen, som varit ute på en väldigt blöt afterwork, och ser till att han kom hem ordentligt. Det kan tyckas vara höjden av ironi att det är just på det viset som just det samtalet avbröts och kvällen slutade. Samtidigt är det en tydlig illustration av var vi står: I samma stad, i samma generation, och på samma plats finns parallella kretsar där alkoholkulturen nedmonteras i den ena, och står stark i den andra.

”Än finns det behov av en nykterhetsrörelse som utmanar och ifrågasätter, hjälper och stöttar.”

Just nu pekar mycket åt rätt håll: Alkoholkonsumtionen minskar. Ungdomsfylleriet är i princip utraderat. Alkoholnormen utmanas. Nykterhet normaliseras i allt fler kretsar.

Men utvecklingen sker stötvis. På fler håll än tidigare är det idag helt okontroversiellt att vara nykterist. På andra leder ett nyktert ställningstagande fortfarande till glåpord och exkludering. Alkoholnormen är både stark och svag. Och även om utvecklingen går åt rätt håll så är vi inte i hamn ännu. Alltför många människor begränsas fortfarande av alko­holnormen. Alltför många hindras i sina liv på grund av eget eller andras missbruk. Därför finns det behov av en nykterhetsrörelse som utmanar och ifrågasätter, hjälper och stöttar. Än finns det jobb kvar för IOGT-NTO att göra.

Mer från Accent