Ordföranden

Johnny Mostacero: Tredje gången gillt

Efter drygt fyra månader och ett antal sonderingar har vi till slut en regering på plats och en statsminister vald. För oss som organisation innebär det att vi har ett helt nytt politiskt landskap att navigera i. Något som sannolikt kan bli knepigt då ett antal partier i den överenskommelse som möjliggjort regeringsbildningen i många frågor har åsikter som står i bjärt kontrast till varandra. Inte minst vad gäller den svenska alkoholpolitiken.

Bland annat kring frågan om gårdsförsäljning. Enligt uppgift kommer det att bli en tredje utredning, trots att frågan redan utretts vid två tidigare tillfällen, av två olika utredare, och båda kom fram till att gårdsförsäljning inte är förenligt med det svenska detaljhandelsmonopolet. Vi hade önskat lägga vår tid på att verka för höjd alkoholskatt och förbud mot alkoholreklam. Nu får vi istället ännu en gång lägga tid och kraft på att möta politiker och beslutsfattare på olika nivåer för att delge dem våra kunskaper om vad alkoholmonopolet innebär.

Vi som varit med tidigare kan dra vårt strå till stacken genom att uppmuntra dem som aldrig deltagit att åka på denna demokratiska folkfest för nykterister.

2019 är för IOGT-NTO inte vilket år som helst, för i juni är det kongress. Denna gång är det Västernorrland och Örnsköldsvik som är värdar för IOGT-NTO-rörelsens kongresser. I sep­tember förra året fick vi som deltog i samlingen för distriktsordförande och kassörer en försmak av vad som komma skall. En försmak som bådar gott.

Västernorrlands ambition är att det ska bli en kongress för alla, och de som inte är valda ombud ska få ta del av ett digert program med seminarier, utflykter och gemenskap. Målet är att samla 1 200 deltagare, och vi som varit med tidigare kan dra vårt strå till stacken genom att uppmuntra dem som aldrig deltagit att åka på denna demokratiska folkfest för nykterister.

Själv ser jag fram emot att få tillbringa ännu en kongressvecka tillsammans med gamla och nya bekantskaper i en stad som jag tycker väldigt mycket om. Jag är dessutom övertygad om att vi som rörelse under dessa dagar på ett positivt sätt kommer höras, synas och göra avtryck i Örnsköldsvik. Det är i den nyktra gemenskapen vi hämtar kraften att enträget fortsätta vårt folk­rörelsearbete.

Mer från Accent