Krönika

Johnny Mostacero: Samarbete och tydlighet är vårt framgångsrecept

Tjugohundratjugo, tvåtusentjugo eller kanske tjugotjugo. Oavsett hur vi väljer att säga det så tog vi den 31 december 2019 klivet in i ett nytt decennium. Ett decennium som vi som organisation ska fylla med handling och engagemang. 2020 är också decenniet då vi i arbetet med Expedition 50 går från 23 till
8 distrikt, och det glädjer mig att få ta del av rapporter om allt arbete som görs runt om i landet. Ett arbete som präglas av framtidstro och entusiasm, där bågen spänns rejält för att vi ska kunna ta nya kliv i vår egen utveckling och skapa förutsättningar för att förändra världen på det sätt som vi anser behövs.

I alla distrikt arbetar styrelserna med att fullfölja verksamhetsåret, och parallellt med dem arbetar åtta interimsstyrelser med fullt fokus på den framtid som tar vid efter vårens distriktsårsmöten. Valberedningarna jobbar just nu för högtryck med att arbeta fram förslag på de styrelser som ska väljas på vårens distriktsårs­möten, och som de kommande två åren ska utveckla våra åtta distrikt.

Är du medlem och vill vara med i detta arbete, eller känner du någon som du vill nominera till en plats i någon styrelse, så tveka inte – ta kontakt med din valberedning.

Mina tankar handlar annars till stor del om hur vi som organisation ska navigera i ett nytt politiskt landskap där ideologin i vissa frågor står över allt, och i andra fall är förhandlingsbar. Om vi ska lyckas med vårt alkoholpolitiska arbete så måste vi i ännu högre grad samverka med andra organisationer. Och få fler att bära och driva våra frågor. En annan fråga är hur vi som organisation ska bryta igenom mediebruset och bli den starka röst som vi förtjänar att vara.

I dagens medieklimat är det bland annat två saker som är viktiga för genomslag: Att ha en historia att berätta – och att uppfattas som tydliga. IOGT-NTO är ­välkänt, inte minst bland dem som är 60 år och äldre. De vet att vi är en ­nykterhetsorganisation, men på frågan om vad vi gör (förutom att vara nyktra), så är det betydligt färre som vet. En historia att berätta har vi, men vi behöver bli tydligare i vad vi gör.

En oerhört viktig faktor för att vi ska uppfattas som den viktiga organisation vi faktiskt är.

Mer från Accent