Ordföranden

Johnny Mostacero: ”Så ska vi förändra alkoholnormen”

Som folkrörelse vill vi vara med och påverka och forma vårt samhälle på det sätt som vi tror är det bästa. Så har vi gjort ända sedan den första IOGT-föreningen bildades en kulen novemberkväll 1879. Men vad är det då vi vill uppnå som folkrörelse – och hur ska vi lyckas?

Jag tycker att vi beskriver det vackert i våra grundsatser: IOGT-NTO-rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse. Rörelsen bygger på principen om alla människors lika värde och rättigheter, utan åtskillnad av något slag. Inom IOGT-NTO-rörelsen samlas människor som tagit ställning för personlig nykterhet och som delar viljan att tillsammans verka för bättre levnadsvillkor för alla människor.

Vad vi vill i alkoholfrågan beskrivs tydligt i vår vision som lyder: IOGT-NTO:s vision är ett samhälle, en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

Dessa två stycken tycker jag tydligt säger vad vi vill, men också allt om oss som organisation.

Men alkoholen begränsar oss fortfarande och hindrar oss dessutom på många sätt från att leva ett fritt och rikt liv.

I Sverige har vi en tradition av att föra en restriktiv och solidarisk alkoholpolitik. Men det räcker inte. Vi behöver fler samtal om alkoholen och dess roll i vårt samhälle. En rak, ärlig och intensivare debatt om alkohol är en bra början. Vi måste våga se alkoholens enorma konsekvenser för såväl individen som för samhället.

Som folkrörelse har vi genom vår blotta existens utmanat alkoholnormen ända från starten. Ofta på ett positivt sätt genom att erbjuda en frizon där alkohol inte förekommer. Det sägs också att det är nykterhetsrörelsen som är orsaken till att Sverige är en av världens största kaffe­konsumenter. I stället för alkohol kom man på att kaffe var är en utmärkt dryck att samlas kring (det är det fortfarande). Alkoholen byttes helt enkelt ut mot kaffe och kakor adderades som tilltugg. I samma anda har vi i Almedalen ersatt roséminglen med den alkoholfria – och ofta rosade – Almedalsdrinken.

Som förbundsordförande vill jag vara den som bär vårt arbete med alkoholnormen utåt. Men du som medlem är minst lika viktig. Ju fler vi är som pratar om alkoholnormen desto större framgång kommer vi att få. Det första steget är att etablera begreppet alkoholnorm – och det gör vi genom att våga prata om den. Det andra steget är att bidra till att de som dricker upptäcker normen och inser hur begränsande den är – då kan viljan till förändring skapas. Genom att stå upp för vårt val och också bidra till att andra ser hur begränsande alkoholnormen är kan vi tillsammans förändra och förskjuta normen.

Jag är övertygad om att arbetet med alkoholnormen kommer ge oss många nya medlemmar. För även om alkoholnormen påverkar även de som dricker, så är den extra kännbar för oss nykterister. Så att ställa frågan ”Vill du bli medlem i IOGT-NTO och genom medlemskapet vara med och förändra och förskjuta alkoholnormen?” kan vara det som gör att de som redan är nyktra väljer att också bli medlemmar i vårt IOGT-NTO. Ställ frågan så kanske vi får ännu en medlem som är med och förändrar världen!

Mer från Accent