Ordföranden

Johnny Mostacero: ”Nykterhet vägen till en bättre värld”

Demokrati och solidaritet är en viktig del av vår folkrörelsesjäl, men det som skiljer IOGT-NTO från andra folkrörelser är att vi också ser nykterhet som en bärande del i arbetet för en bättre värld.

Sverige har ett alkoholmonopol som är en stabil grund i alkoholpolitiken. Systembolaget har uppdraget att sälja alkohol med socialt ansvarstagande och att agera med folkhälsan i fokus. Att sälja alkohol med folkhälsan som riktlinje är förstås motsägelsefullt, men så länge samhället accepterar alkohol är ett monopol utan privat vinstintresse den bästa lösningen. Systembolaget håller hårt på åldersgränser och har en tydlig policy för etableringar av nya butiker där det inte handlar om att expandera för att öka försäljningen. De har dessutom en kundnöjdhet som är högre än någonsin. Systembolaget sköter sina kort väl och har under de senaste åren agerat skickligt också i ett bredare samhällsperspektiv genom mer än en fördubbling av stödet till alkoholforskning.

Ett annat viktigt inslag är bildandet av IQ, ett bolag som arbetar med alkohol­information. Proffsigt och elegant har de under sin relativt korta livstid etablerat ett framgångsrikt arbete även med aktörer som inte alltid velat ägna sig åt förebyggande arbete. Nämnas kan studentorganisationer och idrottsrörelsen. Min rekommendation är: fortsätt på den vägen!

Ändå finns det ständigt ett hot mot det monopol som Systembolaget agerar under.

Förslaget om gårdsförsäljning är ett av dessa, och här finns det en förvånande okunskap hos såväl politiker, tjänstemän som hos allmänheten. Det är inte som många tycks tro, av hänsyn till eventuella konsumtionsökningar som IOGT-NTO är emot förslaget, utan för att gårdsförsäljning hotar monopolet och öppnar marknaden för många andra aktörer.

Ett annat orosmoln är alkoglass – en frusen drink på 5 volymprocent – som kan säljas helt oreglerat oavsett kundens ålder. Alkoglass räknas inte som dryck och därför kan/vill inte Folkhälsomyndigheten agera och stoppa den – trots att det är deras ansvar att se till att alkohollagen följs. Det måste också till en tydlig lagstiftning kring näthandeln av alkohol.

För att upprätthålla en restriktiv solidarisk alkoholpolitik krävs modiga politiker. Politiker som inser att alkohol inte är vilken vara som helst och som agerar utifrån den insikten. Folkhälsominister Gabriel Wikström har ett hårt arbete framför sig. För oss som medlemmar i en folkrörelse med ambition att göra Sverige nyktrare och minska alkoholskadorna gäller det att fortsätta agera vakthund. Det måste säkerställas att politiker och tjänstemän på alla nivåer har kunskap i alkoholfrågan, och att de vågar omsätta den kunskapen i skarpa alkoholpolitiska förslag!

Nu står julen för dörren och vårt framgångsrika rörelsegemensamma arbete med Vit Jul kommer även i år bidra med att sätta fokus på vikten av att vuxna som firar jul i barns närvaro gör det utan alkohol. Många av våra medlemmar kommer att bidra genom att skapa fritidsaktiviteter under julhelgen. Allt för att även de barn och unga som har det jobbigt hemma ska få något kul minne att berätta om när skolan börjar igen efter jullovet.

Avslutningsvis vill jag önska alla våra medlemmar en riktigt God Jul, och ett Gott Nytt År.

Mer från Accent