Krönika

Johnny Mostacero: Ny strategi ska göra våra röster tydligare

Med visst vemod inser jag att detta är min näst sista krönika som förbundsordförande. I denna kommer jag reflektera över de sex år som snart passerat sedan jag tillträdde, föra att i min sista krönika i juni göra ett personligt bokslut av mina 25 år i rörelsen. Mitt främsta mål var att IOGT-NTO skulle utvecklas för att kunna möta framtidens utmaningar.

Under mina år som tjänsteman såg jag en organisation som – för att vara viktiga och relevanta även i framtiden – var i stort behov av utveckling. Mitt mål var att vi ska känna oss som en organisation, och oavsett nivå, arbeta mot gemensamma mål. Men också göra skillnad genom att förflytta en stark alkoholnorm och verka för att alkoholfritt ska bli det nya normala.

”Vi gör skillnad genom att förflytta en stark alkoholnorm och verka för att alkoholfritt ska bli det nya normala.”

I min första förbundsstyrelse 2015–2017 insåg vi tidigt under mandatperioden att vi för att lyckas gå från vad vi är till vad vi vill bli först behövde göra en omfattande intern utvecklingsresa. Efter utvärderande analyser och bred samverkan med våra 23 dåvarande distrikt lanserade vi i januari 2017 denna resa som Expedition 50. Att vi på kort tid lyckats göra stora förändringar beror på ett par viktiga saker, där den främsta var att vi delade problemanalysen. Men också att vi gjorde resan tillsammans i organisationen, och hade modet att kasta oss ut i det som då var otrampad mark. Resultatet är att vi nu gjort det många andra organisationer står inför, men ännu inte påbörjat.

”Kortfattat innebär den nya strategin att vi blir tydligare kring vår särart nykterheten.”

Det är med stolthet som jag ser hur relationen med våra åtta nya distrikt växer sig starkare och att vi är överens om att vi utvecklar vårt IOGT-NTO tillsammans med våra medlemmar. Vi har förändrat alkoholnormen till det bättre, och det är stadigt fler som ser den och vill vara med och förändra, vilket bådar gott inför framtiden.

Jag har snart avverkat en sexårig strategiperiod och vi håller som bäst på att med bred samverkan färdigställa en ny strategi, anpassad efter den samtid vi lever i och framtiden vi står inför. Kortfattat innebär den nya strategin att vi blir tydligare kring vår särart nykterheten, och med den som grund kan verka för att tillsammans med våra medlemmar bli den starka röst vi förtjänar – och samhället behöver.

Mer från Accent