Ordföranden

Johnny Mostacero: Medlemmarna är vår största tillgång

I slutet av februari landade resultatet från vår senaste medlemsundersökning i min mejlkorg. Det är alltid lika spännande läsning att få ta del av synpunkter från nästan 1 000 medlemmar. Efter genomläsning konstaterar jag att den i stort bekräftar det jag ser, hör och upplever. Vi är nog alla överens om att en folkrörelse är noll och intet utan sina medlemmar och deras engagemang. Och IOGT-NTO har många medlemmar som på alla nivåer ger oerhört mycket av både tid och kraft till organisationen. Andra medlemmar bidrar med punktinsatser för att det passar deras liv och leverne som det ser ut just där och då. I undersökningen uppger hälften av våra medlemmar att de har någon typ av engagemang i organisationen. Ett för IOGT-NTO ständigt pågående engagemang som våra medlemmar genomför varje dag, året runt.

Vem som är ideellt engagerad eller inte, och i vilken omfattning, beror på flera faktorer. Det kan handla om studier, arbete eller familjesituation. Om ekonomi, hälsa eller vart hen bor. Men det kan också bero på om man som medlem blivit tillfrågad och erbjuden att delta. Sammanräknat innebär allt detta engagemang som våra medlemmar ger vårt IOGT-NTO att vi kommer upp i en summa av 580 050 ideella timmar per år, vilket är en imponerande mängd ideellt arbete. Detta motsvarar arbetet som vi annars skulle behövt avlöna 322 heltidsanställda för att utföra. Lägger vi dessutom till de timmar som våra anställda står för så utförs det årligen inom IOGT-NTO ett arbete motsvarande 440 heltidstjänster.

Men det räcker inte med bara engagemang. För att en folkrörelse ska överleva måste den ständigt vara i rörelse. På väg någonstans. För motsatsen är förvaltning. Med en omvärld i ständig förändring innebär förvaltning utan utveckling att man på sikt förvaltar sig till döds. Vi kommer lyckas med att ännu en gång utvecklas med samtiden för vi har medlemmarna, engagemanget och planen. Vi har modet att ännu en gång gå från vad vi är till vad vi vill bli. Det är med andra ord en pigg och aktiv organisation som 2019 fyller 140 år. Tack alla medlemmar för ert engagemang nu och i framtiden.

Mer från Accent