Ordföranden

Johnny Mostacero: Johnny Mostacero: ”Var med och forma vårt IOGT-NTO”

Vi har ännu mycket mer att utföra för att vi ska nå vår vision om ett samhälle och en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

Under mina 15 år som anställd tjänsteman på IOGT-NTO hade jag förmånen att få arbeta både med vår alkoholpolitiska, vår sociala och vår förebyggande verksamhet. Nästan allt jag gjort har inneburit ett nära samarbete och en tydlig samverkan med våra distrikt, våra föreningar och våra medlemmar. Men väldigt ofta också en samverkan med andra aktörer. Aktörer som står oss nära i många frågor, men som inte alltid eller fullt ut delar vår syn på helnykterhet. Det har varit samverkan med skola, polis, föreningar, företag, näringsliv, politiker och inte minst vuxna som jag träffat i deras egenskap av föräldrar eller ungdomsledare.

I samband med mitt arbete har jag också rört mig mycket ute i IOGT-NTO-landet, som för mig är detsamma som en stor del av vårt IOGT-NTO. Detta arbete och resande har gjort att jag fått möjlighet att se vilka fantastiska resurser vi har i form av samlingslokaler, kursgårdar och andra fastigheter. Men också det allra viktigaste för en folkrörelse: medlemmar som verkligen brinner för vad vi står för och som på riktigt tror att vi tillsammans kan förändra världen till det bättre.
Vad jag tar med mig från alla dessa resor, möten och samarbeten är att IOGT-NTO har en hög trovärdighet. Att vi såväl nationellt som regionalt och lokalt är en stabil och pålitlig samverkanspart och att vi har medlemmar som fortfarande tror på att vi tillsammans och gärna i samverkan med andra aktörer kan förändra världen.

Många medlemmar har hittat in i ett medlemskap, men har ännu inte hittat sitt engagemang inom IOGT-NTO. Här är det viktigt att framhålla att ett medlemskap inte innebär ett åtagande att engagera sig. Men alla mina möten med medlemmar som har hittat sitt engagemang, samt mina egna erfarenheter från idrottsrörelsen och nykterhetsrörelsen, säger att ett engagemang för något man tror på och tycker är roligt ger medlemskapet en ytterligare dimension.

Och frågor att engagera sig i saknas inte. Många föreningar behöver ta tag i generationsväxlingen för att säkra framtiden. Inte sällan finns det även en fastighet att förvalta. En fastighet som man först och främst måste besluta sig för om det är en tillgång eller en belastning. För en del av våra lokaler som tidigare fylldes av verksamhet står nu oanvända stora delar av tiden – en outnyttjad resurs, eller i värsta fall som en ekonomisk och engagemangskrävande belastning.

Men en viktig insikt att ta med sig är att ett engagemang inte nödvändigtvis måste vara kopplat till en förening. Ett engagemang kan ha sin plattform i ett nätverk med andra medlemmar, eller varför inte via internet. Det kan utföras storartad opinionsbildning via sociala medier som facebook, twitter, instagram och youtube.

En annan utmaning är att vi måste arbeta mer med bildningsfrågor. Ett exempel är föreningskunskap och mötesteknik. Det är något som vi måste fortsätta att utbilda och utbildas i. IOGT-NTO fyller 137 år 2016, men vi är långt ifrån färdiga. Vi har ännu mycket mer att utföra för att vi ska nå vår vision om ett samhälle och en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. En bra början är att se de utmaningar vi har och anta dem. Jag lovar göra det! Är du med? Tillsammans formar vi vårt IOGT-NTO.

Mer från Accent