Ordföranden

Johnny Mostacero: Johnny Mostacero: Var lika källkritisk som på 1 april

År 2018 är inte vilket år som helst, utan ett år då vår svenska demokrati står i centrum. Dels för att vi medborgare nyttjar demokratin genom att rösta fram våra förtroendevalda i riksdag, landsting och kommunalval. Dels för att vi firar att Sveriges riksdag – efter lång kamp och stort motstånd – för 100 år sedan tog beslut om lika och allmän rösträtt för både män och kvinnor.

Att 2018 är ett valår märks bland annat genom att opinionsundersökningarna duggar tätt. Min farhåga är att de traditionellt viktiga frågorna om vård, skola och omsorg kommer att drunkna i det fenomen vi kallar ”fake news”. Det vill säga falska, eller missledande vinklade, nyheter, som används som vapen för att misskreditera meningsmotståndare. Vi har redan sett debatten gå hög efter att någon publicerat fragment ur ett tal som vår statsminister höll. En mening som lyft ur sitt sammanhang låter helt orimlig, men som omedelbart fick stort genomslag. Först via sociala medier, därefter i övriga medier. Andra företeelser som kickar igång vår reptilhjärna är kvällstidningarnas webbsajter och rubriksättningar vars enda syfte är att skapa klick.

Politiker och journalister verkar i branscher beroende av förtroende och trovärdighet. Tappar vi tilltron till dem finns risken att vi även tappar tron på demokratin. Och vad händer om vi tappar tron på dem som ska verkställa vår demokrati, samtidigt som vi tappar förtroendet för media, som brukar benämnas vår tredje statsmakt? Journalisterna är de som ska granska och hålla koll på att våra folkvalda sköter sig och utför sitt uppdrag oklanderligt.

Desinformation och fake news har funnits i alla tider. Dilemmat idag är att internet och sociala medier gör att de sprids med blixtens hastighet och hinner orsaka stor skada innan en dementi eventuellt hinner ifatt. I syfte att högtidlighålla demokratin och motverka desinformation har jag inför valet tre konkreta tips:

  1. Använd din rösträtt, en rättighet som många i världen är beredda att dö för.
  2. Skilj på åsikter och fakta. Åsikter kan vara diametralt motsatta, men fakta är fakta.
  3. Var lika källkritisk varje dag, som du är den 1 april.

Mer från Accent