Krönika

Johnny Mostacero: Jag valde en väg där hjärtat är med

När jag 1996 gjorde ett skifte i yrkeslivet från näringsliv till nykterhetsrörelse så var det av ett enda skäl. Jag ville att hjärtat skulle vara med i mitt arbete – och att det jag gjorde skulle ha betydelse för människor.

1996 blev jag medlem och fick anställning som konsulent i UNF Halland, och 2000 i IOGT-NTO. Nitton år och fyra tjänster senare valdes jag vid kongressen i Lund till förbundsordförande för IOGT-NTO. Om det är något jag känt under dessa 25 år så är det att hjärtat fått vara med, och att jag fått vara en del i det som händer. Oftast i samverkan med det som är IOGT-NTO:s allra största resurs, våra ideellt engagerade medlemmar.

Det fina med IOGT-NTO är att vi verkar på så många plan. Att vi ser och förstår helheten och att det vi tycker är viktigt hänger ihop. Vi styrs av våra grundsatser demokrati, solidaritet och nykterhet, som utgör vår värdegrund, och vi strävar efter att uppnå vår vision att alkohol och andra droger inte ska hindra människor att leva ett fritt och rikt liv. Vi vet att mycket av det vi gör tar tid – ibland väldigt lång tid – och då är det tur att vi är begåvade med superkraften uthållighet.

”Vi vet att mycket av det vi gör tar tid – ibland väldigt lång tid – och då är det tur att vi är begåvade med superkraften uthållighet.”

I mer än tio års tid har vi tagit kampen mot gårdsförsäljning, en kamp som fortfarande pågår. Under flyktingkrisen hösten 2015 var vi en av de framträdande organisationerna bland de som engagerade sig för transitflyktingar som kom till Stockholm Central. Ett stort ideellt engagemang hos medlemmar och volontärer gjorde det möjligt. Vi såg till så att alkoglassen blev reglerad tillsammans med andra alkoholpreparat. Det tog visserligen tre år för att få till en lagändring, men vi lyckades. Vi har en omfattande föreningsverksamhet som betyder mycket för många och gör stor skillnad lokalt, där vår kamratstödsverksamhet inte sällan handlar om liv eller död.

När vi nu kan lägga vår stora interna utvecklingsresa, Expedition 50, bakom oss är det dags att använda den fulla kraften till att göra skillnad i våra viktiga frågor. Min förhoppning är att vi alltid, och på alla sätt, ska framhäva att vi är en nykterhetsrörelse. Att vi är stolta över det, för att vi är viktiga, för att samhället behöver oss, och för att ingen skulle fylla tomrummet om vi inte fanns.

Mer från Accent