Ordföranden

Johnny Mostacero: Goda grannar är guld

Uppdraget som förbundsordförande är minst sagt mångfacetterat, bland annat omfattar det att vara ordförande för Nordiska godtemplarrådet. NGR är en samarbetsorganisation för nykterhetsrörelser i Norden, och ska främja samverkan, verka för en restriktiv alkohol och narkotikapolitik, samt vara ett forum för utbyte av kunskaper och erfarenheter. I början av februari genomfördes NGR:s representantskapsmöte i Reykjavik på Island. Då kunde vi summera två års arbete – som varit väldigt framgångsrikt. Inte minst i förhållande till de knappa resurser som vi har till vårt förfogande.

En viktig del i arbetet är att bygga relationer mellan våra respektive organisationers medlemmar. Att skapa en känsla av att vi är många som arbetar för att skapa en bättre värld, och att vi hjälper varandra. Inte minst alkoholpolitiskt, där vi nu ser att hoten mot vår nordiska alkoholpolitiska modell är många och kommer från olika håll. På Island är det ett amerikanskt livsmedelsföretag som driver på ett avskaffande av alkoholmonopolet. I Finland är det en ny och mer liberal alkohollagstiftning som oundvikligen kommer innebära ökad alkohol­konsumtion och därmed ökade skador. I Norge har man öppnat upp regelverket för gårdsförsäljning av alkohol.

Att hjälpa varandra med omvärldsbevakning och konkreta insatser kan göra stor skillnad.

Vissa politiker och debattörer använder det som händer i våra grannländer som argument för att vi borde göra likadant. Detta trots att förutsättningarna är olika. Norge till exempel, har valt att stå utanför EU och kan därför hantera sitt alkoholmonopol friare. En del politiker som driver på en liberalisering av vår svenska alkoholpolitik vet naturligtvis om det och plockar bara fram de argument som gynnar deras sak och undviker andra viktiga fakta. Det gör vår nordiska samverkan ännu viktigare. Att hjälpa varandra med omvärldsbevakning och konkreta insatser kan göra stor skillnad. För det räcker inte med att vi vet att vår nordiska alkoholpolitiska modell är både framgångsrik och effektiv. Vi måste också få våra beslutsfattare att inte bara inse detta, utan också vara beredda att driva en politik för ett nyktrare samhälle

Mer från Accent