Ordföranden

Johnny Mostacero: Dags för demokratifest

Snart stundar en av våra största högtider – och det är inte midsommar jag tänker på – även om jag, undantaget alkoholen, uppskattar allt den högtiden har att erbjuda. Nej, jag tänker på kongressen som är vår egen demokratiska högtid. Denna gång med IOGT-NTO Västernorrland som värd i vackra Örnsköldsvik. Fem dagar av demokratisk fest där många viktiga frågor kommer att avhandlas.

Om jag ska vara ärlig så är detta den viktigaste kongressen på väldigt många år. För det är nu som vi ska avsluta den första etappen och ta nästa steg på utvecklingsresan Expedition 50. En resa vars främsta mål är att öka medlemsengagemanget. För detta behöver vi en struktur som håller många år framöver. Ett arbete som genomförts i nära samarbete mellan förbundsstyrelsen och våra 23 distriktsstyrelser. Bland annat genom en omfattande utredning som kom fram till förslaget om åtta distrikt. Att enbart bli färre distrikt löser i sig varken de problem eller utmaningar som vi i en förändrad omvärld står inför. Men åtta mer jämnstora distrikt i form av antal medlemmar och befolkningsunderlag skapar mer rättvisa förutsättningar. Den stora skillnaden kommer dock när dessa åtta distrikt får betydligt mer ansvar
för organisationens utveckling.

En resursfördelning som kommer sänka trösklarna för deltagande och dessutom spara miljön.

I paketet med övriga förslag inom Expedition 50 ingår bland annat en tydligare ansvarsfördelning mellan distrikt och förbund, och en finansieringsstrategi som har som mål att varje nivå i framtiden ska finansiera sin egen verksamhet. Dessutom en annan resursfördelning då till exempel utbildningar kommer att göras närmare våra medlemmar. Något som kommer sänka trösklarna för deltagande och dessutom spara miljön. Ett annat väldigt viktigt förslag är det vi kallar för ordförandeforum. Möten där distriktens ordförande regelbundet kommer träffa förbundets ordförande för överläggningar. Där kan vi tillsammans fånga upp framgångar, hantera problem och göra de nödvändiga prioriteringar som ibland behöver göras när ­förutsättningarna förändras. Vår främsta uppgift är att ta ett samlat ansvar för hela vårt IOGT-NTO, skapa de bästa förutsättningarna för vår framtid och det som är organisationens största tillgång:
våra medlemmar.

Mer från Accent