Krönika

Eva Ekeroth: Sverige har kastat ledartröjan

Under Sveriges första ordförandeskap i EU, 2001, gjordes stora framsteg på alkohol­området. Sverige tog initiativ till ett förslag om en framtida strategi för att minska alkoholrelaterade skador i EU. Den strategi som blev resultatet var inte på något vis fulländad, men det var i varje fall en strategi. Många hoppades nog att den var starten för minskade hänsyn till jordbruks- och handelsintressen till förmån för folkhälsan. Men så blev det inte riktigt. Och den mödosamt framtagna strategin löpte ut 2015, och någon ny har det inte blivit. 

Allt är dock inte nattsvart. Världshälsoorganisationen, WHO, har nyligen tagit fram ett ramverk till alkoholhandlingsplan som har fullt fokus på folkhälsan. Men trots att Sverige drev på för den första globala strategin 2010, så har Sverige inte varit drivande denna gång. När några länder i sista stund försökte försämra skrivningar i slutdokumentet var det, enligt Maik Dünnbier från Movendi (som följde arbetet), Finland och Slovenien som ryckte in och lyckades förhindra det. Men var fanns Sverige?

”Sverige har kanske världens bästa alkoholpolitik, men har tappat ledartröjan. Eller kanske snarare kastat den.”

Som Maik Dünnbier påpekat i en intervju med Accent har Sverige kanske världens bästa alkoholpolitik, men har tappat ledartröjan. Eller kanske snarare kastat den. I stället för att stå på barrikaderna tänker regeringen riskera monopolet genom att gå vidare med utredningen av så kallad gårdsförsäljning, som vill låta producenter sälja alkohol direkt till kunder. 

Efter årsskiftet blir Sverige återigen ordförandeland i EU, men någon satsning på alkoholområdet ser inte ut att hamna på dagordningen denna gång. I stället får vi hålla tummarna för att vi inte förlorar det viktigaste alkoholpolitiska instrument vi har – Systembolaget.

Mer från Accent